"Uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen moeten tijdelijk karakter hebben"

Om de veiligheid van de burgers te verzekeren, mogen er uitzonderlijke maatregelen worden genomen, maar die moeten proportioneel zijn en bovendien van bepaalde duur. Dat schuift oppositiepartij Groen naar voren in zijn geactualiseerde veiligheidsplan. De meest verregaande wijzigingen wat betreft grondrechten en privacy kunnen best worden ingevoerd met een wettelijk vastgelegde termijn van 1 of 2 jaar, vindt de partij.
Foto Kurt bvba

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in België heeft Groen zijn "Actieplan voor veiligheid en verbondenheid", dat het begin dit jaar voorstelde, geüpdatet. De partij is het met de federale regering eens dat de veiligheidsdiensten meer middelen en bevoegdheden moeten krijgen, maar heeft toch enkele bedenkingen.

Zo lijkt het de groenen geen goed idee om de invoering van een noodtoestand wettelijk mogelijk te maken. De regering heeft een evaluatie "met het oog op een aanpassing" van de wetgeving in verband met de noodtoestand aangekondigd, maar Groen vindt de invoering sowieso heel verregaand. De partij waarschuwt dat de proportionaliteit in gevaar komt.

"Er zijn andere, meer proportionele mogelijkheden om tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen te nemen die de veiligheid van de burgers moeten verzekeren", luidt het. Groen vindt dat bepaalde noodzakelijke maatregelen bij wet moeten kunnen worden ingevoerd, maar gekoppeld aan een uitzonderingstermijn van bepaalde duur. "Het probleem is dat wetten die nu worden aangenomen in principe ten eeuwigen dage behouden blijven", zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke. "Bij fundamentele wijzigingen wat betreft grondrechten en privacy kan een termijn van 1 of 2 jaar worden voorzien. Als de wet niet opnieuw door het parlement wordt gestemd, vervalt de wetswijziging na afloop van die termijn."

Voorzitter Meyrem Almaci hamert bovendien op het principe van de proportionaliteit. "Onderzoeken mogen natuurlijk breed gaan, maar het mag niet zo zijn dat de volledige bevolking getroffen wordt door een inperking van de grondrechten. De genomen maatregelen mogen geen louter spierballengerol zijn, maar moeten vooral doeltreffend zijn. Als je als overheid rechten inperkt, moet je ervoor zorgen dat alleen die mensen worden geviseerd die moeten worden geviseerd."