Nederland creëert 24.000 extra plaatsen voor immigranten

In Nederland komen er op korte termijn 24.000 plaatsen voor immigranten bij. Het kabinet, de gemeenten en de provincies hebben daarover een akkoord bereikt. 14.000 plaatsen dienen voor de opvang van asielzoekers die nog wachten op erkenning. 10.000 zijn bestemd voor zij die al een erkenning gekregen hebben en dus een woning nodig hebben. De opvangplaatsen worden zo veel mogelijk gespreid over het land.

Op deze manier hoopt men de doorstroom weer op gang te brengen. Nu houden mensen met een verblijfsvergunning nog vaak plekken voor nieuwkomers bezet, omdat er onvoldoende woningen zijn.

De opvangplaatsen worden zo veel mogelijk gespreid over het land. De gemeentelijke crisisopvang voor 72 uur kan dan verdwijnen. Daarmee moet er volgens NOS een einde komen aan "het gesleep" met asielzoekers van de ene sporthal naar de andere.

Er wordt ook extra geld vrijgemaakt voor investeringen in de integratie. Dat geld gaat onder meer naar taallessen. In Nederland was er de voorbije maanden in heel wat gemeenten protest tegen de opvang van vluchtelingen.