Nieuwe chemiecluster "Dockland" vestigt zich in Gentse haven

In 2017 komt op de Kuhlmannsite in de Gentse haven wellicht een cluster van chemische en aanverwante bedrijven. Op 20 hectare grond kunnen bedrijven aan co-siting doen. Daarbij delen ze voorzieningen, zodat administratieve drempels verlaagd kunnen worden. Het sitedeelproject krijgt de naam Dockland en kan ook in andere (haven)gebieden opduiken. Er is alvast steun vanuit de Vlaamse regering.

Het initiatief komt van specialist ruimtelijke ordening Georges Allaert, evenals ondernemer Luc Seminck. Beiden zoeken naar een oplossing voor de toekomstige, strengere Europese Seveso III-normen, regels om chemische rampen tegen te gaan.

"Er komen strengere, Seveso III-normen vanuit Europa aan, waardoor veel kmo's in het gedrang komen en niet meer kunnen uitbreiden. Seveso III hangt als een zwaard van Damocles boven heel wat bedrijven. We moeten dan ook een oplossing voor die kmo's uit de chemie vinden", zegt Allaert.

"Dit initiatief vertrekt vanuit de bedrijven zelf. Het is een open samenwerkingsverband dat zorgt voor een geconnecteerd platform in een logistiek gebied", vult Luc Seminck aan. Hij is eigenaar van GFS, een bedrijf dat ook te maken zal krijgen met de strengere regels.

Concreet wordt gedacht aan het een "co-siting"-model. Een holding van verschillende bedrijven kan voor alle te ontwikkelen activiteiten de nodige vergunningen aanvragen en de nodige procedures in één keer doorlopen. Zo wil men drempels verlagen en sneller kunnen werken.

Steun van de Vlaamse regering

Voor de haven van Gent is er volgens de initiatiefnemers een akkoord met het Havenbedrijf om een stuk van de 150 hectare grote Kuhlmannsite op te nemen. De grond, waarop vroeger onder meer zwavelzuur werd geproduceerd, wordt momenteel gesaneerd.

Allaert ziet nog andere locaties voor het Dockland-concept in Vlaanderen. Er is alvast steun van de Vlaamse ministers Philippe Muyters (N-VA) en Joke Schauvliege (CD&V). De lancering zou in 2017 plaatsvinden.