Overgang ambtenaren van federaal naar Vlaams niveau deels aangepast

De ambtenaren die sinds begin 2015 de overstap hebben gemaakt van het federaal naar het Vlaams niveau zullen dan toch hun geldelijke anciënniteit behouden. Ook aan de loopbaanrechten wordt uiteindelijk niet gesleuteld. Dat heeft de Vlaamse regering beslist na advies van de Raad van State. De inschaling van de maaltijdcheques voor de berekening van het brutoloon blijft wel behouden. Dat blijkt uit een mededeling van het kabinet van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans aan het sectorcomité.

In het kader van de vijfde en zesde staatshervorming maakten 1.285 federale ambtenaren op 1 januari 2015 de overstap naar het Vlaamse niveau. Een wijziging van het personeelsstatuut was hiervoor nodig. De inschaling van de maaltijdscheques, het behoud van de geldelijke anciënniteit en de loopbaanrechten zorgden echter voor getouwtrek tussen het kabinet en de overheidsvakbonden ACOD, ACV en ACLVB.

De vakbonden dreigden zelfs met een rechtszaak omdat het ontwerpbesluit afwijkt van een Koninklijk Besluit van 1989 - alle loons-, arbeids- en carrièrevoorwaarden van de ambtenaren moeten gevrijwaard worden. Vooral de verrekening van de maaltijdcheques vormde een struikelblok.

Uiteindelijk volgt de Vlaamse regering het advies van de Raad van State "letterlijk". Ambtenaren die de overstap maken kunnen zo hun geldelijke anciënniteit behouden.

Ook het behoud van de federale loopbaanrechten vormde een twistpunt. Federale ambtenaren die geslaagd waren voor competentietesten konden op een bepaalde datum een federale bevordering naar een hogere schaal maken. Die herinschaling blijft nu ook op Vlaams niveau behouden.

De compensatiemaatregelen - een halve competentiepremie gedurende drie jaar en geen opbouw van schaalanciënniteit tussen overheveling en inschakeling - vervallen.

De Raad van State had echter geen opmerkingen over de verrekening van de maaltijdcheques voor het bepalen van het brutoloon. De Vlaamse regering houdt hier dan ook aan vast, zeer tegen de zin van de vakbonden, met ACV op kop.