Regering raakt het eens over verplicht spreidingsplan voor vluchtelingen

De federale regering is het eens geraakt over een verplicht spreidingsplan voor vluchtelingen. Die zullen nu evenwichtig verspreid worden over de steden en gemeenten in ons land. Gemeenten die het spreidingsplan niet aanvaarden, krijgen een sanctie.

Op de ministerraad deze voormiddag heeft de regering beslist welke criteria zullen gebruikt worden om de vluchtelingen te verspreiden. De criteria komen overeen met wat ook op Europees niveau is beslist. "Dat gaat over het aantal inwoners, aantal mensen met een leefloon, de armoedecijfers", licht staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) toe. "Ik denk dat dat een evenwichtig verhaal is."

Met het spreidingsplan hoopt de regering 5.000 extra opvangplaatsen te creëren, bovenop de 30.000 die er nu al zijn.

Een stad als Antwerpen, waar al veel vluchtelingen worden opgenomen en waar veel mensen met een leefloon wonen, zal wellicht minder vluchtelingen extra moeten opnemen dan een andere gemeente

"Sancties voor gemeenten die weigeren"

Het gaat om een verplicht spreidingsplan. Gemeenten die weigeren, zullen een sanctie krijgen, zegt Francken. "Dan zal er natuurlijk een sanctie zijn, dat is evident. Maar er is heel veel goodwill."

Het plan wordt nog verder uitgewerkt in koninklijke besluiten en zal daarna ingaan.

Burgemeester van Geraardsbergen vindt financiële sancties niet ok

Burgemeester van Geraardsbergen Guido De Padt (Open Vld) is tevreden dat de regering rekening houdt met sociale indicatoren bij de toewijzing van asielzoekers aan de gemeenten, maar stoort zich aan de financiële sancties die ze aan onwillige gemeenten wil opleggen.

De Padt kreeg onlangs nog kritiek nadat hij had laten verstaan dat Geraardsbergen niet zou ingaan op de vraag om vrijwillig asielzoekers op te vangen. Hij voerde daarbij aan dat het water zijn gemeente nu al aan de lippen staat. De Geraardsbergse burgervader merkt vandaag op dat van de 589 Belgische gemeenten, er maar 247 gemeenten op die oproep ingingen.

"Wij wachten nu verder af en zullen desgevraagd verantwoordelijkheid opnemen", zegt De Padt. "Wat mij wel stoort, zijn de financiële sancties die men aan de onwillige gemeenten wil opleggen", gaat De Padt voort.

"Onafgezien van de vraag of een regering dat kan doen zonder een wet die haar daartoe machtigt, vind ik dergelijke benadering misplaatst. Overheden die een bepaalde doelstelling willen bereiken, treden met elkaar in dialoog. Dreigen met centralistisch geïnspireerde Federale Administratieve Sancties (FAS), vind ik niet van deze tijd".