Rekenhof heeft vragen bij reeks ontvangsten voor 2016

In de begroting van volgend jaar zitten een aantal inkomsten die onzeker zijn. Dat stelt het Rekenhof in zijn rapport dat vandaag is overgemaakt aan het parlement. Het gaat dan onder meer over terugverdieneffecten en ook de bijdragenvermindering voor de sociale zekerheid zou niet volledig worden gecompenseerd.

Het Rekenhof analyseert onder meer de fiscale maatregelen die in het kader van de taxshift genomen werden. "Het is niet uitgesloten dat bepaalde ontvangsten uit deze fiscale maatregelen zijn overraamd", schrijft het Hof.

Zo is de netto-opbrengst van de verhoging van de btw op de elektriciteit waarschijnlijk lager "door de neveneffecten die zo'n tariefverhoging creëert". Ook is de opbrengst van de Kaaimantaks of de speculatietaks moeilijk te voorspellen en is voor de permanente fiscale regularisatie voorafgaandelijk akkoord met de gewesten noodzakelijk. Hierdoor kan de inwerkingtreding van deze maatregel in het gedrang komen. De jaarlijkse opbrengst van deze laatste belasting wordt op 250 miljoen euro per jaar geraamd.

Rente Nationale Loterij niet zeker

Het Hof benadrukt ook over onvoldoende elementen te beschikken om de terugverdieneffecten van een reeks maatregelen te evalueren.

Wat de niet-fiscale ontvangsten betreft, wijst het Rekenhof erop dat de rente van de Nationale Loterij - 135 miljoen euro - niet verzekerd is voor dit en volgend jaar omdat de instelling in het rood dreigt te gaan. Daarnaast heeft het Rekenhof ook het nodige voorbehoud bij de 750 miljoen euro die het "redesign" van de administratie zou opleveren.

Tenslotte zou de verlaging van de werkgeversbijdragen op het loon niet 1,25 mijlard euro, maar 1,60 miljard euro kosten. Bovendien is niet zeker hoeveel extra jobs die verlaging zou opleveren.

SP.A: Regering kan beloften niet houden

Voor minister van Financiën Johan Van Overtvelt (N-VA) is het rapport "kritisch, maar correct" en zullen de opmerkingen ten gronde besproken worden in de commissie Financiën van de Kamer.

Voor SP.A-Kamerlid Johan Vande Lanotte -die in de oppositie zit- heeft het Rekenhof dezelfde bedenkingen als de Europese Commissie. Hij zegt dat de federale regering tegen het einde van de legislatuur een tekort van 2% van het bbp of acht miljard euro zal hebben. "Dat betekent dat de gezinnen, die reeds ingeleverd hebben, nog eens zullen moeten inleveren voor ze iets terugkrijgen".

Nog volgens Vande Lanotte zal de regering haar belofte niet kunnen houden dat de helft van de bevolking 100 euro netto loon meer zal overhouden door de maatregelen. Hij spreekt over "slordig werk" en zegt dat de regering haar begrotingswerk moet herbeginnen.