Unilever wil klimaatneutraal zijn vanaf 2030

Met het oog op de aanstaande klimaattop in Parijs heeft de was- en voedingsmiddelenproducent Unilever nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen aangekondigd. Het Brits-Nederlandse concern wil vanaf 2030 klimaatneutraal opereren.

Het bedrijf stelde eerder al dat het de uitstoot van schadelijke stoffen in het productieproces drastisch wil verminderen. Zo had het concern zichzelf tien jaar - tot 2020 - de tijd gegeven om de uitstoot te halveren. Tegen dan wil het ook niet meer afhankelijk zijn van vervuilende kolen.

Vanaf 2030 moet alle energie die Unilever gebruikt uit hernieuwbare bronnen zijn opgewekt, zo wordt nu ook duidelijk gemaakt. Qua elektriciteit moet dat al in 2020 gelden.

Topman Paul Polman van Unilever spreekt van "op hol geslagen" klimaatveranderingen, die in iets meer dan een generatie moeten zijn aangepakt. Het tackelen van de klimaatverandering gaat volgens hem ook hand in hand met economische groei. Hij baseert zich daarbij op een rapport van de Wereldbank, die ervan uitgaat dat in 2030 zowat 100 miljoen mensen extra armoede lijden als de klimaatverandering niet wordt tegengegaan.

Volgens Polman moet tijdens de komende klimaattop in Parijs een sterk signaal worden afgegeven. Onder meer bedrijven en overheden moeten daarbij duurzame initiatieven ondersteunen. Ook pleit hij voor harde afspraken en de mogelijkheid om in te grijpen als niet aan afgesproken doelstellingen wordt voldaan