"Meer ministers naar Parijs dan oplossingen voor Belgisch klimaatplan"

Maandag start de Klimaattop in Parijs en ons land heeft nog altijd geen akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen. Achter de schermen onderhandelen de politici nog steeds en daar stijgt de temperatuur in elk geval. Het schoentje knelt op twee vlakken: puur politiek enerzijds, inhoudelijk anderzijds.
Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege.

"Door de staatshervorming zijn er in dit land vier regeringen die moeten beslissen: de federale, de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse", schetst VRT-journalist Marc Van de Looverbosch het probleem.

"Aan Franstalige kant heb je de PS en de CDH en die zitten niet in de federale regering. Daar wringt het eerste schoentje: regeringen en partijen voeren oppositie tegen elkaar."

Zo hadden we een paar weken geleden een eerste ontwerpakkoord. Maar dat botste op een njet omdat het nadelig zou zijn voor de Vlamingen. Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) werd teruggefloten door haar eigen regering. N-VA-voorzitter Bart De Wever liet verstaan dat Wallonië - waar veel meer groen is - nu maar eens solidair moest zijn met Vlaanderen.

Wie draait waarvoor op?

"Maar het schoentje knelt ook op inhoudelijk vlak", stelt Van de Looverbosch. "Tegen 2020 moet ons land 13 procent energie halen uit hernieuwbare bronnen: wie gaat welke inspanningen leveren? En de schadelijke uitstoot moet met 15 procent dalen bij gezinnen, verkeer, landbouw en industrie: wie gaat daarvoor opdraaien?"

Daarnaast is er ook nog een pot van 326 miljoen euro: de opbrengsten uit de verkoop van de emissierechten. Dat geld uit het Klimaatfonds moet - eerlijk - worden verdeeld tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Ook daar is nog geen akkoord over.

"Na de middag vertrekt federaal milieuminister Marghem naar Parijs. Op dit ogenblik lijken er meer ministers van plan om naar Parijs te gaan, dan dat er oplossingen zijn voor het Belgische klimaatplan", besluit Marc Van de Looverbosch.