"Stop politiek gemarchandeer over terreuraanpak"

Niet de politici maar experts zouden moeten beslissen welke maatregelen er moeten genomen worden bij een terreurdreiging. "Over zulke zaken moet je politiek niet marchanderen", zegt Patrick Dewael, fractievoorzitter van Open VLD, in een interview met de krant De Morgen.

Het is het OCAD, de dienst die de terreurdreiging analyseert, dat bepaalt welk terreurniveau er heerst in ons land. Maar het is wel de regering - in de schoot van de Nationale Veiligheidsraad - die op basis daarvan beslist wat er moet gebeuren. Zo was de lockdown van Brussel afgelopen week een puur politieke beslissing.

Nu klinkt het in regeringsbronnen zelf dat sommige maatregelen misschien overdreven waren. Patrick Dewael legt de vinger op de wonde: "Vorig weekend liepen ministers in en uit de vergadering van de Veiligheidsraad. De een zei: "Voor mij mag het wat minder." De ander zei: "Voor mij wat meer." Over zulke zaken moet je politiek niet marchanderen. Een lockdown is geen politieke beslissing."

Daarom wil Dewael dat het in de toekomst niet meer aan de politiek toekomt om terreurmaatregelen te nemen, maar wel aan experts zoals het Crisiscentrum. "Politici moeten zich daar niet mee moeien" , vindt de Open VLD'er. Concreet zou dat betekenen dat de premier, de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken enkel nog de aanbevelingen van de experts zouden moeten bekrachtigen.

Het Crisiscentrum zelf wil geen commentaar kwijt op de uitlatingen van Dewael.