Iedere asielzoeker sliep vannacht in een bed

Ngo's zijn er vannacht in geslaagd om alle asielzoekers in ons land een bed te geven. Dat is niet evident, want de pre-opvang in de WTC zit overvol. Per dag zijn zo'n 1.000 asielzoekers op zichzelf aangewezen tot ze zich kunnen registeren bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Asielzoekers die hun asielaanvraag nog moeten doen bij de Dienst Vreemdelingenzaken kunnen normaal gezien bij de pre-opvang in het WTC-gebouw in Brussel terecht. Toch zijn zo'n 1.000 mensen iedere dag op zichzelf aangewezen omdat de opvang volzet is. Ngo's en gewone mensen zijn er vannacht toch in geslaagd om alle asielzoekers in ons land een bed te geven.

Els Keytsman van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: "Niemand heeft op straat moeten slapen en dat is dankzij de inzet van ngo's maar ook dankzij de inzet van particulieren. Ik denk dat het hier toch om zo'n 400 mensen gaat, als ik een kleine schatting mag maken."

Keytsman voegt er aan toe dat de overheid dringend haar verantwoordelijkheid moet opnemen. "Het is duidelijk dat deze situatie onhoudbaar is. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de overheid om deze mensen een onderkomen te geven."