"Turkije is niet enige sleutel om migratiecrisis op te lossen"

Een antwoord op korte termijn voor de vluchtelingencrisis ligt volgens de EU in het belangrijkste transitland op weg naar Europa: Turkije. De 28 EU-leiders zitten vandaag in Brussel samen met de Turkse regering om te zoeken naar oplossingen.
THIERRY CHARLIER

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk heeft een speciale top belegd om samen met Turkije verder op zoek te gaan naar oplossingen voor de vluchtelingencrisis.

De EU wil niet alleen afspraken maken over betere grensbewaking tussen Turkije en Griekenland. Ze vraagt Turkije vooral om vluchtelingen die al in het land verblijven, daar te houden. Op dit moment leven meer dan 2 miljoen Syriërs die de burgeroorlog in hun land ontvlucht zijn, in Turkije.

De Europese Commissie heeft een actieplan opgesteld waarbij de leefomstandigheden in de Turkse opvangkampen worden verbeterd door scholing, werk en gezondheidszorg aan te bieden. De EU wil daarvoor 3 miljard euro uittrekken.

"Geen blanco cheque voor Turkije"

"Maar we gaan geen Belgisch geld vrijmaken zolang we niet zeker zijn dat de Turkse regering haar engagementen concreet maakt en uitvoert", zei pemier Charles Michel voor de start van de top. "Turkije moet om evidente geografische redenen een strategische partner zijn, maar ik ben niet naïef en ik denk dat Europa duidelijke taal moet spreken."

Turkije vraagt niet alleen geld, maar hoopt ook andere tegemoetkomingen uit de brand te slepen. Zo hoopt de regering dat Turkse burgers makkelijker naar de EU kunnen reizen, en dat de onderhandelingen over de toetreding tot de EU worden hervat.

In veel lidstaten leeft de vrees dat Turkije zijn positie gebruikt om zijn eigen politieke wensen door te drukken. "Ik vind dat ze veel eisen verdedigen", zei Michel. "Een akkoord moet evenwichtig zijn. Wij hebben ook onze interne agenda en belangen en die ga ik zeer duidelijk verdedigen."

Ook voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk liet voor de start van de top eenzelfde geluid horen. "Laten we niet naïef zijn", waarschuwde hij. "Turkije is niet de enige sleutel om de migratiecrisis op te lossen. De meest belangrijke is onze verantwoordelijkheid en taak om onze buitengrenzen te beschermen. Die opdracht kunnen we niet zomaar uit handen geven aan een ander land."

Turkije is het belangrijkste transitland voor vluchtelingen. Aan de Turkse kust valt er niet naast te kijken: vluchtelingenfamilies lopen gepakt en gezakt door de straten, winkels verkopen opvallend veel zwemvesten en benodigdheden voor een boottocht.

Toch is de toestroom van vluchtelingen op de Griekse eilanden de laatste dagen voor het eerst in maanden afgenomen. De Turkse kustwacht en politie maken er meer werk van om de vluchtelingen tegen te houden.