Hooggerechtshof velt "historisch" arrest tegen Noord-Ierse abortuswetgeving

De strenge abortuswetgeving in Noord-Ierland is in strijd met de mensenrechten. Dat zegt het Noord-Ierse hooggerechtshof in een arrest dat sommigen "historisch" noemen.
© BSIP / Reporters

Noord-Ierland is een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk maar kent een veel strengere abortuswetgeving dan de rest van het land. Concreet is abortus illegaal, tenzij het leven van de moeder in gevaar is.

Het Noord-Ierse hooggerechtshof oordeelt nu dat de abortuswetgeving strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het hooggerechtshof is van mening dat abortus ook mogelijk moet zijn wanneer een foetus niet levensvatbaar is of wanneer een zwangerschap voortvloeit uit seksueel geweld zoals verkrachting of incest.

De zaak was aangespannen door de Northern Ireland Human Rights Commission. Die reageert verheugd op het arrest. "Dit is een historisch resultaat", zegt commissaris Les Allamby. "Talrijke kwetsbare vrouwen en meisjes die zich in een penibele situatie bevinden, verwelkomen het arrest."

Ook de Royal College of Midwives, een vereniging van vroedvrouwen, verwelkomt de uitspraak, vooral dan wat betreft het recht van vrouwen die zwanger zijn van een kind dat niet levensvatbaar is abortus te plegen. "Dit arrest geeft vroedvrouwen en andere gezondheidswerkers wettelijke bescherming zonder dat ze vervolging moeten vrezen."

Het is nu aan het regionale parlement van Noord-Ierland om de abortuswetgeving aan te passen. Het is koffiedik kijken welk resultaat dit precies zal geven want veel parlementsleden zijn tegen een meer liberale abortuswetgeving gekant.