Eén op de tien zwangere vrouwen slachtoffer van geweld

Eén op de zes zwangere vrouwen heeft voor ze moeder werd partnergeweld ­ervaren. Tijdens de zwangerschap is dat bij één op de tien het geval. Het gaat vooral om psychisch geweld, maar ook fysiek en seksueel, zo blijkt uit een doctoraatsonderzoek aan de universiteit Gent waarbij 1.894 vrouwen uit elf ziekenhuizen werden bevraagd.
VILLAREAL / BSIP

Psychisch misbruik komt veel vaker voor dan fysiek of seksueel geweld. Toch zijn de gevolgen voor de foetus volgens de onderzoekers even nefast. Zowel fysiek als psychisch geweld bij de moeder kunnen onder andere leiden tot placentaloslating, zwangerschapsvergiftiging, of een hoger risico op een miskraam of vroegtijdige bevalling. Het kind loopt ook een hoger risico op groeiachterstand, een lager geboortegewicht of ontwikkelingsstoornissen.

De dader van dat geweld was niet altijd de partner van de vrouw. Het kon ook gaan om een ex-partner, een familielid of een onbekende.