Greenpeace vecht verlenging Doel 1 en 2 aan bij Raad van State

Greenpeace heeft een klacht ingediend bij de Raad van State tegen het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en 2. De milieuorganisatie meent dat de beslissing om de centrales tien jaar langer open te houden zowel juridisch als technisch kant noch wal raken.

De federale regering en de nucleaire waakhond FANC besliste gisteravond om de kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden, maar volgens Greenpeace is voor beide reactoren een milieueffectenrapportage en publieke consultatie nodig.

"Deze verplichting volgt uit de internationale verdragen van Aarhus en Espoo die ook in ons land gelden. Bovendien is de productievergunning voor Doel 1 op 15 februari dit jaar vervallen. Voor Doel 1 moet dus zeker een volledig nieuwe vergunningsprocedure worden opgestart", zegt advocaat Johan Verstraeten voor Greenpeace.

Maar ook technisch ziet Greenpeace problemen in de beslissing van het FANC, onder meer over het "terugschroeven" van het "hoogst mogelijke veiligheidsniveau" naar de "veiligste reactoren van België".

"Het FANC is hier plat op de buik gegaan voor Electrabel, waardoor een hele reeks essentiële moderniseringen zijn afgevoerd of op de lange baan zijn geschoven. De regering mag hier dan blindelings in meestappen door een zeer zwakke deal met Electrabel te sluiten, wij laten dit niet zomaar gebeuren", aldus Jan Vande Putte, campagneverantwoordelijke Energie bij Greenpeace.

Meest gelezen