Kamer keurt wetsontwerp goed over verkoop aandelen Proximus en Bpost

De plenaire Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de overheid toelaat om een stuk van haar aandelen van Bpost en Proximus te verkopen. Het overheidsaandeel kan zo teruggeschroefd worden tot minder dan de helft plus één aandeel.

De bedoeling van het wetsontwerp dat in de Kamer werd goedgekeurd, is om te voorkomen dat de regering haar aandelen in Bpost en Proximus snel kan laten zakken zonder steeds nieuwe wetswijzigingen te moeten doorvoeren.

"De timing van een verrichting op de beurs en het vertrouwelijk karakter van de onderhandelingen spoort maar moeilijk met de lange weg van wetgeving", luidt de motivering. "De overheidsbedrijven en de overheid die er aandeelhouder van is, kunnen zo opportuniteiten aan zich voorbij zien gaan."

Het ontwerp benadrukt dat de drempel van vijftig procent plus één aandeel niet eenvoudigweg wordt afgeschaft. Voor zo'n verrichting blijft een besluit nodig dat door de ministerraad wordt goedgekeurd.

Geen benedengrens

De wettekst stelt geen benedengrens vast waaronder de overheidsparticipatie niet zou mogen dalen. Toch zou een blokkeringsminderheid van bijvoorbeeld 25 procent plus één aandeel aangehouden kunnen worden voor strategische beslissingen, zoals wijzigingen van het kapitaal, de structuur en de statuten van het bedrijf.

De wetswijzigingen stemmen het bestuur van de beursgenoteerde overheidsbedrijven af op de regels die gelden voor alle andere beursgenoteerde bedrijven. Ook wordt een reeks organisatorische beperkingen opgeheven die enkel gelden voor Bpost en Proximus, maar niet voor hun concurrenten. Volgens bevoegd minister Alexander De Croo geeft de hervorming beide bedrijven gelijke wapens om de concurrentie aan te gaan en sterke bedrijven te blijven. "Dat is in het belang van de bedrijven, hun werknemers én de consument", aldus de liberale vicepremier.

Meest gelezen