Mohamed Ridouani kandidaat-opvolger Louis Tobback in 2018

De 36-jarige Mohamed Ridouani is kandidaat om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Leuven de SP.A-lijst aan te voeren als opvolger van Louis Tobback. Tobback wordt dat jaar 80 en is al sinds 1995 burgemeester van Leuven. De leden van de SP.A kiezen op 15 december de lijsttrekker voor deze verkiezingen. Het is zo goed als zeker dat Ridouani de enige kandidaat zal zijn.

Ridouani werd in Leuven geboren als zoon van Marokkaanse ouders die in de jaren 60 immigreerden. Hij studeerde aan de KU Leuven af als licentiaat Handelswetenschappen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd hij als lid van Spirit verkozen op een kartellijst SP.A-Spirit en onmiddellijk aangesteld als schepen van Leefmilieu, Onderwijs, Personeelszaken en Diversiteit.

In 2009 trad hij toe tot de SP.A. Bij de verkiezingen in 2012 haalde hij 2.325 voorkeurstemmen, het op een na hoogste aantal van de SP.A-ers op de lijst. Sindsdien is hij schepen van Leefmilieu, Onderwijs, Economie, Personeelsleden en Vastgoed. Hij werd -o.a. door Louis Tobback zelf- de afgelopen jaren herhaaldelijk genoemd als diens opvolger.

Ridouani geniet in Leuven vooral bekendheid als initiatiefnemer van het zogenaamde buddy-project dat voorziet in naschoolse begeleiding voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen door studenten lerarenopleiding. Het project bereikt jaarlijks een 1.500-tal leerlingen. Hij slaagde er ook in alle scholen in het basis- en secundair onderwijs op dezelfde lijn te krijgen om te streven naar kwalitatieve schoolinfrastructuur.

Daarnaast lag hij aan de basis van Leuven Klimaatneutraal 2030 waarin een brede maatschappelijke coalitie werkt aan een duurzame stad. Ridouani lanceerde ook Leuven Mindgate,  waarmee de stad met spelers als IMEC, KU Leuven de stad Leuven internationaal nog meer op de kaart wil zetten.

"In Leuven moet iedereen zich goed voelen en meekunnen"

Verwijzend naar de kansen die Leuven hem heeft geboden om zich als oudste van zes kinderen in een arbeidersgezin maatschappelijk op te werken, stelt Ridouani dat hij " anderen dezelfde kansen en perspectieven wil geven die hij zelf gekregen heeft".

"Leuven moet een stad worden waar mensen zich goed voelen en waar iedereen mee kan. De gecreëerde welvaart en levenskwaliteit moeten er voor iedereen zijn. De 20.000 kinderen in Leuven moeten ongeacht hun afkomst alle kansen krijgen om hun talenten en passies maximaal te ontplooien." Ridouani wil daarnaast armoede structureel aanpakken door jobkansen te creeëren voor iedereen.

Leuven moet niet alleen een van de meest zorgzame steden worden. Als het van Ridouani afhangt, moet het ook een van de meest groene steden van Europa worden. Hij denkt daarbij niet alleen aan verduurzaming van de mobiliteit en publieke ruimte, collectieve wijkrenovaties en energieadvies op maat, maar ook aan hernieuwbare energieprojecten zoals windmolens langs de E40 in Haasrode.

Hij wil Leuven, dat door de aanwezigheid van de universiteit al eeuwenlang een aantrekkingspool van talent en ondernemerschap is, ook laten uitgroeien tot een van de vernieuwende steden op technologisch vlak. Stadsvernieuwing moet volgens Ridouani evenwel hand in hand gaan met de uitbouw van Leuven tot een "bruisende, solidaire en verbonden gemeenschap".

"Ik wou geen Tobback-dynastie"

Volgens burgemeester Louis Tobback is het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is over zijn opvolging, zodat er een einde kan komen aan de speculaties. "Het is duidelijk dat hij (Ridouani, nvdr.) nu meer op het voorplan moet gaan treden", reageert de 77-jarige Tobback. Hij voegt daaraan toe dat hij niet wou dat zijn zoon Bruno hem zou opvolgen, omdat critici dan over een dynastie Tobback zouden klagen.