Nyrstar legt eerste zinkmijnen stil

Zinkspecialist Nyrstar gaat zijn Middle Tennessee Mines in de Verenigde Staten "op zorg en onderhoud plaatsen". De operatie moet de cash consumptie in het mijnbouwsegment tot een minimum herleiden, luidt de uitleg. Het is de eerste mijn die Nyrstar stillegt sinds de aankondiging van een evaluatie van de verlieslatende mijnbouwactiviteiten.

Zinksmelter Nyrstar meldde begin november dat in de mijnbouw "bijkomende opschorting van activiteiten, verkoop van activa en een volledige exit uit mijnbouw" tot de mogelijkheden behoren. Die mijnen doen het immers niet goed, én de grondstoffenprijzen blijven aanhoudend laag.

Door de stillegging van de drie mijnen en een verwerkingssite van de Middle Tennesse Mines haalt Nyrstar jaarlijks ongeveer 50.000 ton zink in concentraat van de markt. De productie van zinkmetaal in de nabij gelegen smelter Nyrstar Clarksville wordt met ongeveer 7 procent gereduceerd, het equivalent van jaarlijks ongeveer 9.000 ton per jaar.

"De beslissing om onze activiteit in de Middle Tennessee Mines op zorg en onderhoud te plaatsen, werd niet licht genomen. Maar gezien de aanhoudende depressie in de metaalprijsomgeving is dit de juiste beslissing voor het bedrijf", aldus CEO Bill Scotting.

Scotting blijft werken aan "daadkrachtig maatregelen" om de uitgaven in Nyrstar-mijnen te beperken. "Naar verwachting zullen we gedurende het jaar 2016 het desinvesteringsproces van het merendeel of van al onze mijnen kunnen voltooien."