Raad van State vernietigt bestemmingsplan Neo

De Raad van State heeft het besluit van de Brusselse regering vernietigd dat het Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel wil aanpassen. Het rechtscollege vernietigt het plan wat betreft de plannen voor Neo op de Heizelsite en dit op vraag van de particulieren en de handelaars in de buurt.

Met de planwijziging wilde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de Heizelvlakte onder de naam Neo een aantal grote projecten mogelijk maken, die volgens haar nodig waren om de internationale uitstraling van Brussel te verzekeren.

Het gaat om een internationaal congrescentrum met minstens 3.500 plaatsen, een evenementenhal met 15.000 plaatsen en een winkelcentrum van 72.000 vierkante meter. Aan de andere kant van de Romeinsesteenweg, op Parking C, plant de stad Brussel bovendien een nieuwe voetbaltempel voor 61.500 toeschouwers.

Milieueffectenrapport

De Raad stelt vast dat de mobiliteitsproblematiek, die bij de opmaak van het plan werd vastgesteld, in het plan geen oplossing heeft gekregen. De Raad oordeelde ook dat niet voldaan is aan de vereisten van de milieueffectenrapportage (MER). Zo werd niet onderzocht of er redelijke alternatieven zijn voor de Heizelsite en werd niet nagegaan hoe de milieu-aspecten zouden zijn geëvolueerd indien de Heizelsite geen nieuwe bestemming had gekregen. Tenslotte blijkt er geen MER-onderzoek te zijn gebeurd naar de afschaffing van de vroegere verplichting om een globale vergunningsaanvraag voor de gehele Heizelsite in te dienen.

"We hadden dit verwacht"

Schepen van Toerisme en Financiën van de stad Brussel en voorzitter van Brussels Expo Philippe Close (PS) had vorige week nog de hoop uitgesproken dat de eerste steen van het winkelcentrum er begin 2018 zou komen. Toch reageert hij niet verrast op de beslissing. "We hadden dit verwacht", zegt hij. "Het gaat om een probleem van motivering, dat ons project niet op de helling zet. Er lopen verschillende beroepsprocedures in deze zaak en we wisten dat dit er zat aan te komen."

"Nefast voor de kleinhandel"

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen reageert dan weer tevreden op de beslissing van de Raad van State. Het NSZ noemt dergelijke projecten "nefast voor de kleinhandel". "Bovendien staan met Neo, Docks en Uplace drie buitensporige shoppingcenters gepland die op nog geen tien kilometer van mekaar liggen", zegtvoorzitter Christine Mattheeuws. "En dat bovenop de bestaande shoppingcenters in Woluwe, Anderlecht en Brussel stad."