Ruim 11.000 gedetineerden in Belgische cel

In november werden opnieuw ruim 11.000 gedetineerden geteld in Belgische gevangenissen. Door een licht gedaalde capaciteit is de overbevolking opnieuw gestegen tot boven de 10 procent. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI).

Afgelopen maand zaten er gemiddeld 11.046 mensen gevangenen verspreid over 35 penitentiaire inrichtingen in België en Nederland. In augustus waren er "maar" 10.907 gevangenen.

De capaciteit in de strafinrichtingen daalde dan weer van 10.058 plaatsen in augustus tot 9.962 in november. Mede door de stijging van het aantal gevangenen betekent dit dat de overbevolking 10,9 procent bedraagt. Dat percentage was in augustus voor het eerst sinds lang onder de 10 procent gedaald.

"Seizoensgebonden veranderingen"

"We zien dat het aantal gevangenen in januari meestal stabiel blijft of zelfs licht daalt. Tussen februari en juni stijgt het aantal gedetineerden. Tijdens de zomermaanden kennen we een sterke terugval van de gevangenispopulatie, die vanaf september wel weer opnieuw stijgt", zegt Laurent Sempot, woordvoerder van de penitentiaire inrichtingen.

De terugval van de capaciteit tussen augustus en november is grotendeels te verklaren door tijdelijke sluitingen van gevangenisafdelingen, meestal het gevolg van onderhoudswerken. "Maar nu speelt ook de sluiting van vleugel D in de gevangenis van Vorst zeker een rol", aldus Sempot.

Structurele daling

Over het hele jaar is de Belgische gevangenispopulatie wel sterk afgenomen. In november vorig jaar zaten er nog gemiddeld 11.529 mensen achter de tralies. Voor heel 2014 bedroeg de gemiddelde overbevolking 16,6 procent.

Redenen voor de daling zijn vooral "een betere doorstroming van geïnterneerden", "versoepeling van de procedures voor elektronisch toezicht" en een "betere terugkeer van veroordeelden zonder verblijf" door de Dienst Vreemdelingenzaken, aldus Sempot.

Volgens het kabinet van minister van Justitie Koen Geens is de "dalende trend duidelijk". Met de inwerkingtreding van het wetsontwerp Potpourri II, zal die trend zich in 2016 voortzetten. Vanaf volgend jaar zal het mogelijk zijn om "zij die alle straffen hebben uitgezeten reeds zes maanden voor strafeinde te repatriëren, daar waar dit op heden twee maanden bedraagt", zegt woordvoerster Davine Dujardin.