Vervoort hekelt kritiek op veiligheidsbeleid in Brussel

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) ergert zich aan de aanhoudende kritiek op de zes politiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat die niet zouden werken, klopt volgens hem niet. Hij wijst er ook op dat er sinds de zesde staatshervorming zoiets komt als een permanente structuur voor preventie en veiligheid in Brussel, waarvoor hij verantwoordelijk zal zijn.

Rudi Vervoort is geen voorstander van een eengemaakte politiezone. "Niemand kan mij het bewijs leveren dat die efficiënter zou werken", zegt hij in De Morgen. Dat de rijkere gemeenten in zo'n eengemaakte politiezone de armere gemeenten zouden kunnen helpen, noemt hij kletspraat. "Dat argument komt van federale politici die niet het nodige geld aan Brussel willen geven."

Vervoort wijst op de speciale functie van de hoofdstad. "Het gewest heeft 1,2 miljoen inwoners en 800.000 pendelaars. Maar wij krijgen, volgens de huidige normen, geld voor 900.000 inwoners. De bewaking van de Europese instellingen of de beveiliging van grote evenementen slorpt nochtans zeer veel mankracht op. Wij komen dit jaar 750 agenten tekort."

De Brusselse minister-president vermoedt dat er een communautaire agenda meespeelt. "Jambon (de N-VA-minister van Binnenlandse Zaken, nvdr.) gaat in Brussel altijd rechtstreeks naar de gemeentes. Hij miskent het gewest. Waarom? Brussel moet van de N-VA een district worden dat de twee andere regio's kunnen besturen."

"Mijn antwoord is: door de zesde staatshervorming ben ik verantwoordelijk voor het overkoepelend veiligheidsbeleid in Brussel. Ik verwacht dat de federale regering even loyaal is in de uitwerking van de zesde staatshervorming als ik. Wat onderbelicht blijft, is dat er een permanente structuur komt voor de Brusselse preventie en veiligheid."

"Een perfecte domino"

Volgens Rudi Vervoort hebben wel meer politici zich de afgelopen weken bezondigd aan de zwarte piet doorschuiven. "De Fransen hebben het slim gespeeld door de schuld in de schoenen van België te schuiven. Men zou bijna vergeten dat in Parijs in één avond meer dan 120 doden gevallen zijn."

"Jambon heeft de schuld ook handig afgewenteld op Molenbeek. Dat was een perfecte domino."

Het gedoe rond de terreurdreiging heeft Brussel geen deugd gedaan. "We zullen veel werk hebben om ons imago in het buitenland op te krikken. (...) Als we opnieuw naar niveau 4 gaan, en dat valt niet uit te sluiten, moeten we in ieder geval zorgen dat dit de stad niet meer zo lang lam legt."