Welke delen van Jupiter moet Juno fotograferen? U beslist!

Op 4 juli 2016 bereikt de Amerikaanse ruimtesonde Juno Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel. Aan boord bevindt zich de JunoCam, een camera die de gasreus uitgebreid zal fotograferen. Het brede publiek mag zélf bepalen welke delen in het vizier van de lens komen.

Juno is in 2011 gelanceerd als onderdeel van het programma New Frontiers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het doel: de zwaartekracht, het magnetisch veld en de magnetosfeer van Jupiter onderzoeken. Als alles goed loopt, komt de ruimtesonde volgend jaar op 4 juli bij de gasreus aan.

Eenmaal ter plekke zal Juno in een ruime baan om Jupiter terechtkomen en zo verschillende keren een scheervlucht langs de planeet maken. Op het dichtste punt zal de afstand tot de wolken van Jupiter niet meer dan 5.000 kilometer bedragen, ideaal om met de JunoCam aan boord gedetailleerde foto's te maken.

Telescopen op aarde

Opmerkelijk: NASA bepaalt niet zelf welke delen van Jupiter de JunoCam precies zal fotograferen. Die beslissing ligt in handen van het brede publiek. Dat kan nu al foto's van de planeet genomen met telescopen op aarde op een speciale website plaatsen. In een volgend stadium kan eenieder deelnemen aan een onlinediscussie om op basis van die foto's die delen van Jupiter aan te duiden die het meeste interessant zijn om met de JunoCam te fotograferen.

Met deze aanpak wil NASA de betrokkenheid van het publiek bij de reis van Juno vergroten. Tegelijk beweert de ruimtevaartorganisatie dat de input van (amateur)astronomen op aarde noodzakelijk is om het project tot een goed einde te brengen. De baan die Juno rond Jupiter zal afleggen, brengt de ruimtesonde niet alleen heel dicht bij de planeet, maar op sommige momenten ook heel ver. Té ver om aan boord te bepalen welke delen van Jupiter bij de volgende scheervlucht in het vizier moeten komen. Dankzij de foto's en de discussie op de website, kan dit vanop de aarde worden vastgelegd.

Polen

Ook wanneer de beelden van de JunoCam op aarde aankomen, wil NASA het brede publiek inschakelen. Dat kan dan aan de slag om de beelden te verwerken en online te delen om zo tot afgewerkte en gedetailleerde foto's te komen.

Met andere instrumenten aan boord van Juno zullen ook wetenschappers van NASA zelf Jupiter bestuderen. Zo zullen ze voor het eerst een zicht krijgen op de noord- en de zuidpool van de planeet.