"De sfeer in Parijs is nog steeds positief"

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege werd dinsdag op de klimaattop in Parijs verwacht, maar ze vertrekt twee dagen later. De minister werd door het parlement opgevorderd voor een actualiteitsdebat over Uplace. Schauvliege houdt wel voortdurend contact met de Belgische delegatie en krijgt hoopgevende signalen: "Er wordt deze keer echt gezocht naar compromissen. Iedereen beseft dat er een resultaat moet komen."
Jasper Jacobs

Schauvliege arriveert donderdag in Parijs, maar denkt niet dat er dan al een akkoord zal zijn, zoals voorzitter Laurent Fabius wil. "De Fransen willen snel landen, maar zo simpel zal het niet zijn", zegt ze. "De ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld, willen voldoende kans op groeimarge en onderhandelen daar hard over."

"Hoe dan ook is de sfeer nog steeds positief", vervolgt Schauvliege. "Ik heb verschillende klimaatconferenties meegemaakt, in Cancun zelfs nog als voorzitter van de Europese Unie, maar deze keer is de ambiance anders. Het leeft opnieuw bij het middenveld en de publieke opinie."

De bijdrage die Vlaanderen de komende jaren levert aan de klimaatfinanciering, 14,5 miljoen euro per jaar, komt bovenop de bestaande budgetten. "We zitten niet in rooskleurige budgettaire tijden", zegt de minister daarover. "Maar het is toch een serieuze inspanning, vind ik." Het Vlaamse geld gaat naar landen waar onze regio een bevoorrechte band mee heeft, onder meer naar projecten rond water.

Sinds maandag lijken op de top in Parijs steeds meer landen een streefdoel van 1,5 graden opwarming aan te hangen, terwijl voor aanvang van de top 2 graden al ambitieus leek. "Net als de Europese Unie kan Vlaanderen zich daar achter scharen," besluit Schauvliege, "op voorwaarde dat iedereen een inspanning doet. Ook ontwikkelingslanden die stilaan aan het groeien zijn zullen mee in het bad moeten."