"Kinderbijslag voorwaardelijk maken zal kinderarmoede vergroten"

Voorwaarden koppelen aan de kinderbijslag, zoals bijvoorbeeld aanwezigheid in de kleuterklas, zal de kinderarmoede enkel doen toenemen. Dat zegt het Netwerk tegen Armoede in een reactie op een voorstel van Open VLD.

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten suggereerde vanmorgen in De Standaard om het kindergeld te koppelen aan de inschrijving op school vanaf 3 jaar, maar ook aan taallessen voor moeders met een migratieachtergrond. De onvoorwaardelijkheid is echter een belangrijk principe van de kinderbijslag, vindt de organisatie.

"De kinderbijslag is vandaag het meest performante onderdeel van de sociale zekerheid dat het best terechtkomt bij de doelgroep, net door zijn onvoorwaardelijkheid en laagdrempelige toekenning", zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.

De organisatie benadrukt ook dat de kleuterparticipatie in Vlaanderen al bijzonder hoog ligt. De kleine minderheid van kleuters die niet naar de kleuterschool gaat, zal dat niet plots wel doen door de kinderbijslag te verminderen of in te trekken.

"Ouders die hun kleuters niet naar school laten gaan doen dat wegens eigen negatieve schoolervaringen of door een gebrek aan vertrouwen in het onderwijs. Daardoor hebben ze de reflex om hun kinderen zo lang mogelijk thuis te houden. Dat los je op door onder meer te werken aan de vertrouwensband met de ouders en door het onderwijs minder discriminerend te maken", klinkt het.

"Armoede zal toenemen"

Rutten benadrukt dat het niet om een sanctionerende maatregel zou gaan, maar dat ze zo van kindergeld een instrument voor integratie en emancipatie wil maken.

Maar volgens het Netwerk voor Armoede zal het voorwaardelijk maken van de kinderbijslag de meest kwetsbare kinderen nog meer afzonderen en de kinderarmoede net doen toenemen. "Zonder kinderbijslag zouden 9 procent meer gezinnen in armoede belanden. Voor hen is die broodnodig om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar te knopen." Om de kinderbijslag nog performanter te maken, pleit de organisatie tot slot voor hogere sociale toeslagen.