"Kindergeld afnemen creëert geen kansen, maar armoede"

Vanuit de oppositie komen afwijzende reacties op de voorstellen van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten over de koppeling van het kindergeld aan een inschrijfplicht op school. Vooral Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche (SP.A) reageert erg scherp.

"Kindergeld is onvoorwaardelijk recht van het kind. Dat afnemen creëert geen kansen, het creëert armoede", twittert Van den Bossche (SP.A). Ze heeft het nog over "kindergeld afnemen van kinderen die er meest nood aan hebben".

"Is het niet wat vroeg voor rechtse toogpraat?" vraagt Kamerlid Karin Jiroflee (SP.A) zich af.

Ook Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) ziet het voorstel van Rutten niet zitten. "Bij al die "contracten" voor leefloon, kindergeld etc. moet de overheid ook een deel van het contract vervullen: voldoende aanbod. Daar knelt het schoentje vaak", twittert ze.

"Twaalf procent van de kinderen groeit vandaag al op in armoede. Groen is het uiteraard eens dat ouders hun kinderen moeten inschrijven in het onderwijs en dat iedereen Nederlands moet leren. Maar kinderen financieel treffen omdat hun ouders dat niet doen, brengt hen in een negatieve spiraal en is onrechtvaardig", zegt Vlaams Parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) tegen het persagentschap Belga. "Liberalen die een recht van kinderen in vraag stellen, hoe verzoenen ze dat met hun ideologie?"