"Kindergeld is voor ons een recht van het kind"

Coalitiepartner CD&V is niet meteen gewonnen voor het idee van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten om het kindergeld en de inschrijfplicht in een school te koppelen. Volgens Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers bestaan er andere manieren om mensen te integreren of de taal te doen aanleren.

Schryvers vindt dat kinderen geen hefboom mogen zijn om ouders te dwingen tot inburgering en integratie. Zij mogen er niet het slachtoffer van zijn als de ouders niet op de geboden kansen ingaan.

"Er is een inburgeringsverplichting  en er staan daar ook boetes op als men dat niet doet", zegt ze tegen de radioredactie. "Het inhouden van het kindergeld vinden we absoluut geen goed idee omdat dat kindergeld voor ons echt een recht van het kind is. Onvoorwaardelijk, los van het betalen van bijdragen, los van het statuut van de ouders."

Het debat over de hervorming van het kinderbijslag moeten we in alle openheid voeren, maar de rechten van het kind moeten centraal staan, luidt het nog. Het inhouden van kinderheld creëert een bijkomend element van achterstelling.