"Zullen 1,5 miljard nieuw beleid wellicht halen"

Vlaams minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) ziet in het Rekenhof-rapport over de meerjarenraming een bevestiging dat de Vlaamse regering deze legislatuur 1,5 miljard euro aan ruimte voor nieuw beleid zal realiseren. "Voor 2016 is sprake van meer dan een half miljard euro en voor 2019 ziet het Rekenhof ook 900 miljoen euro aan ruimte. Dat betekent dat we de ambitie om deze legislatuur 1,5 miljard euro te voorzien voor nieuw beleid wellicht zullen halen."

Wat de groeiende Vlaamse schuldenberg betreft, wijst de minister op de impact van de overgenomen schulden in het kader van de zesde staatshervorming (met name de ziekenhuisfactuur) en de toename van de schuld bij de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).

Turtelboom benadrukt dat een meerjarenraming "altijd uitgaat van constant beleid". Op de kritiek over de Oosterweel-aanpak van de Vlaamse regering zal minister Turtelboom naar eigen zeggen donderdag ingaan tijdens de nieuwe voortgangsrapportage over het Oosterweel-dossier in het Vlaams Parlement.