Achterban spoorbonden keurt ontwerp van sociaal akkoord af

De achterban van de spoorvakbonden heeft het ontwerp van sociaal akkoord bij de NMBS verworpen. Dat is vernomen bij de sociale partners. Het ontwerp voorzag onder meer dat werd gesneden in de vakantieregeling voor het spoorpersoneel.

De spoorwegmaatschappij NMBS wil dat haar personeel meer gaat werken voor hetzelfde loon, blijkt uit het voorstel voor een nieuwe cao waarover de directie en de bonden onderhandelen, en waarover De Tijd dinsdag berichtte.

Vooral de dubbele compensatie voor werken op zon- en feestdagen en de opbouw van verlof zonder effectief aan de slag te zijn, worden geviseerd. Daarnaast moet 15 november - Koningsdag - verdwijnen als officiële feestdag. Aan heilige huisjes zoals de statutaire benoeming, pensioenen op 55 voor machinisten en begeleiders en de 36-urige werkweek wordt dan weer niet geraakt.

Het ontwerp werd dinsdag voorgelegd aan de achterban. Zowel bij ACV als ABVV werd de tekst niet aangenomen. Morgen gaan de vakbonden dit meedelen aan de directie op een sturingscomité. Het is de bedoeling om te zien of er nog mogelijkheid is tot onderhandelen, zo luidt het. De bonden willen naar verluidt het overleg nog alle kansen geven.

Akkoord ging lang niet ver genoeg, vindt N-VA

In de ogen van N-VA was het afgeschoten ontwerpakkoord veruit ontoereikend. "De afbouw van van enkele onverklaarbare gunstregimes, de flexibiliteit van het personeel en meer prestatiegedreven personeelsbeleid gaan in de goede richting. Maar aan de echte heilige huisjes wordt amper of niet geraakt", hekelen Peter Dedecker, Inez De Coninck en Valerie Van Peel.

De drie kamerleden snappen niet waarom de NMBS zou vasthouden aan de 36-urenweek, aan het "volstrekt overbodige" HR Rail of aan de statutaire benoemingen. "Belgacom en Bpost zijn al jaren afgestapt van statutaire aanwervingen. Dit zijn nu modelbedrijven waar men fier op mag zijn. Waarom zou je dan bij de NMBS vasthouden aan statutaire aanwervingen? "

Volgens N-VA is meer druk nodig op de NMBS. "Het is pas door inbreng van privékapitaal en de daarbij horende depolitisering van het bestuur dat Bpost en Proximus zich transformeerden tot hoogperformante, hedendaagse bedrijven", luidt het zonder verder in detail te gaan.