Economische groei blijft vertragen in eurozone

De economische groei in de eurozone is in het derde kwartaal voort vertraagd. Dat wordt bevestigd in een tweede raming van de bbp-groei door het Europese statistiekbureau Eurostat.
AP2013

Eurostat bevestigt de gegevens van de eerste raming midden november: het bruto binnenlands product (bbp) van de 19 eurolanden nam met 0,3 procent toe tegenover het tweede kwartaal en met 1,6 procent op jaarbasis.

De eurozone had in het tweede kwartaal een economische groei opgetekend van 0,4 procent (op kwartaalbasis) en was het jaar gestart met een groei van 0,5 procent.

De Europese Unie noteerde in het derde kwartaal een economische groei van 0,4 procent op kwartaal- en van 1,9 procent op jaarbasis.

De Belgische economie groeide in het derde kwartaal met 0,2 procent.