Groen wil dat Overlegcomité zich buigt over "Turteltaks"

Oppositiepartij Groen wil dat de Vlaamse energieheffing - de zogenoemde "Turteltaks" - op de agenda komt van het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen in ons land. Fractieleiders Björn Rzoska en Kristof Calvo hebben daarvoor een brief geschreven naar de voorzitters van het Vlaams Parlement en de Kamer, Jan Peumans en Siegfried Bracke.

Gisteren hebben parlementsleden van N-VA, CD&V en Open VLD in een commissie een eerste keer het licht op groen gezet voor de forfaitaire energieheffing waarmee minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) de historische schuld van de groenestroomcertificaten wil wegwerken. Er is een amendement goedgekeurd dat de kritiek van de Raad van State moet pareren. Morgen volgt een tweede lezing.

Intussen heeft oppositiepartij Groen aan parlementsvoorzitters Bracke en Peumans gevraagd de Turteltaks naar het Overlegcomité te sturen. De partij doet dat op basis van de parlementaire reglementen. Die voorzien dat het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen om een advies kan gevraagd worden wanneer de Raad van State een bevoegdheidsoverschrijding vaststelt, iets wat bij de Turteltaks het geval is. Met de manier waarop de heffing was uitgewerkt ging de Vlaamse overheid haar bevoegdheidsboekje te buiten, oordeelde de Raad van State.

Bij een bevoegdheidsconflict kan het Overlegcomité binnen een termijn van 40 dagen unaniem "een met redenen omkleed advies uitbrengen over de vraag of er een bevoegdheidsoverschrijding is". "Bij bevoegdheidsoverschrijding kan de regering, na kennisneming van het advies van het Overlegcomité, bij het Parlement de amendementen indienen die het Overlegcomité vaststelt om aan de bevoegdheidsoverschrijding een einde te maken", luidt het. "Als het Overlegcomité binnen die termijn geen advies heeft verstrekt, kan het Parlement de behandeling van het betrokken onderwerp hervatten", zo voorziet het reglement.