Kortenberg neemt deel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in erfpacht

Het gemeentebestuur van Kortenberg en de plaatselijke kerkfabriek hebben een intentieverklaring ondertekend waarbij het gemeentebestuur een deel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in het centrum van Kortenberg in erfpacht neemt om er allerlei functies in onder te brengen. In het kader van deze erfpachtovereenkomst, die voor 50 jaar werd afgesloten, betaalt Kortenberg een jaarlijkse vergoeding van 4.000 euro.

"De functies die we in deze kerk willen onderbrengen moeten vanzelfsprekend verenigbaar zijn met de liturgische activiteiten die in een ander deel van het gebouw voorts zullen worden gehouden. We denken onder meer aan klaslokalen van de school Regenboog die zich pal naast de kerk bevindt en willen ook de bibliotheek die zich in het gemeentehuis bevindt naar deze kerk verhuizen evenals het gemeentelijk archief. We denken voorts ook aan de organisatie van tentoonstellingen in deze kerk", aldus burgemeester Chris Taes (CD&V).

"We hadden aan het centraal kerkbestuur van Kortenberg, die de vijf kerken op ons grondgebied beheert, de vraag gesteld of we bepaalde kerkelijke ruimten konden gebruiken. Zij hebben hierop de Onze-Lieve-Vrouwkerk als voorstel naar voren geschoven waarmee we heel blij zijn omdat het centrum van Kortenberg met grote infrastructurele noden kampt. De kerk bevindt zich naast het administratief centrum", aldus Taes. Het gemeentebestuur van Kortenberg zal nu een studiebureau aanstellen om te bekijken wat architecturaal haalbaar is. Chris Taes raamt de kosten van de werken die nodig zullen zijn op 1,5 miljoen euro.