Onderhoudswerken Brusselse Ring starten komende nacht

Komende nacht start het Agentschap Wegen en Verkeer met onderhoudswerken aan de Brusselse Ring tussen de bocht van Vorst en de oprit Drogenbos/Ruisbroek. De werken vinden plaats tussen 21 en 5.30 uur en worden zowel op de Binnen- als Buitenring uitgevoerd.

"Het is momenteel niet precies in te schatten hoeveel nachten de aannemer zal nodig hebben om deze werken uit te voeren. Plaatselijk zullen afhankelijk van de stand van de werken over een afstand van maximaal 1 kilometer één tot twee rijstroken worden afgesloten. We verwachten dat de verkeershinder beperkt zal zijn", zegt Anton De Coster, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.