Roep om Saudische invloed in moskeeën te beperken neemt toe

Steeds meer politici pleiten ervoor om een halt toe te roepen aan de Saudi-Arabische invloed in moskeeën in ons land. Vooral de Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark, die eind de jaren 60 door koning Boudewijn aan Saudi-Arabië in erfpacht werd gegeven, komt daarbij in het vizier. Het bijhorende islamitische culturele centrum zou een broeihaard zijn voor de extremistische islam. De federale regering onderzoekt de zaak, valt te horen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).
BELGA/WAEM

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) deed gisteren enkele opgemerkte uitspraken over de conservatieve islam in De Morgen. Waar het in PS-kringen jarenlang taboe was om kritiek te hebben op de islam, verwees Vervoort nu rechtstreeks naar de Grote Moskee, die volledig onder Saudische invloedssfeer staat en wordt gezien als een broeihaard voor de extremistische islam.

"Je kunt deze islam niet helemaal uitbannen, maar wel zeggen: "Chez nous, c'est fini. Jullie moeten ophouden met jullie islam onophoudelijk in Brussel te importeren", aldus Vervoort. "Er zijn hier nauwelijks Saudiërs, maar de korans, de religieuze literatuur, de tv-zenders, de moskeeën en de imams komen wel van hen. Zij zijn de enigen die daar het geld voor hebben. Zij zorgen voor een grondstroom met een uiterst conservatieve islam die totaal tegengesteld is aan onze waarden."

Aan Vlaamse kant pleitte ook al Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi (SP.A) voor het beëindigen van de erfpachtovereenkomst met Saudi-Arabië. "Ik denk dat je de Grote Moskee zou moeten transformeren tot een centrum waar de vernieuwing ingang kan vinden. We hebben vandaag in heel Europa imams die de vernieuwende islam prediken, geef hen daar een plek", aldus Idrissi.

Ook in Brusselse CD&V-kringen valt nu te horen dat er meer toezicht zou moeten komen op "bepaalde moskeeën". "Dat is de bevoegdheid van collega Jan Jambon, maar het is natuurlijk wel zo dat men een aantal moskeeën moet gaan controleren, wat meer controle moet uitoefenen", stelt staatssecretaris Bianca Debaets.

"Federale regering bekijkt de zaak"

N-VA-Kamerlid Peter De Roover reageerde positief op de uitspraken van Vervoort. "Een voortschrijdend inzicht dat wij alleen maar kunnen toejuichen", aldus De Roover. Ook hij noemt de verspreiding van "het met Saudisch geld ondersteunde wahabisme" in Belgische moskeeën een groot probleem.

Op het kabinet van zijn partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon valt te horen dat hij samen met de rest van de regering gaat bekijken wat er met de erfpachtovereenkomst moet gebeuren.