"Groot staatsvrouwschap" vs. "Dramatische keuzes"

Eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) en N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn het erover eens dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel een terechte keuze is als "Persoon van het Jaar" omdat ze onmiskenbaar haar stempel heeft gedrukt op 2015. Over de manier waarop ze dat gedaan heeft, verschillen beiden echter grondig van mening.

Thyssen: "Mooi gebaar van respect"

Volgens eurocommissaris Marianne Thyssen heeft het magazine Time voor de "verdiende winnaar" gekozen. "Het is een mooi gebaar naar mevrouw Merkel toe dat ze wereldwijd dat respect krijgt. Zij is een grote dame, in mijn ogen echt een staatsvrouw die de moed heeft om de dingen bij naam te noemen."

"Ik ben blij dat op nummer één iemand staat die oplossingsgericht is, die ijvert voor vrede in de wereld en die ook haar hart kan laten zien", aldus Thyssen. "Ze heeft bewezen wat ze kan, zowel in Duitsland als in Europese middens."

"Er is veel kritiek op haar geweest omdat ze op een bepaald moment de zin "wir schaffen das" heeft uitgesproken. Men heeft dat heel eenzijdig gebracht. Ze heeft natuurlijk niet gewoon gezegd: zet de grenzen maar open, iedereen is welkom. Ze heeft wel gezegd: we hebben de morele plicht om mensen die in moeilijkheden zitten bescherming te bieden en dat gaan wij ook doen. Dat publiek zeggen én er ook naar handelen: dat getuigt van groot staatsvrouwschap."

"Het zijn moeilijke omstandigheden, de lidstaten zitten niet altijd op dezelfde lijn. Dan is het goed om terug te denken aan wat Europa bijeen heeft gebracht. Dat gaat over vrede, stabiliteit, samenwerking, respect voor mensenrechten, enzovoort. Als Duitsland ervoor kiest om dat naar voor te schuiven, dan is dat een heel goede zaak en vind ik dat een pracht van een argumentatie (van Time, red.)."

CD&V-minister Kris Peeters is dezelfde mening toegedaan. "Standvastige morele leiding. Kritiek onheus", schrijft hij over Merkel op Twitter.

De Wever: "Europa meegezogen in dramatische keuzes"

Bart De Wever vindt Angela Merkel eveneens een terechte "Persoon van het Jaar", omdat ze de tweede helft van 2015 gedomineerd heeft, maar hij staat geenszins achter de argumentatie van Time. "Als Europa onder druk is gekomen, dan is het net door de eenzijdige beslissingen van Angela Merkel, die nog steeds verstrekkende gevolgen hebben."

"Voor het eerst hebben we groepen van landen (de Oost-Europese Visegrad-landen, red.) die zich voorbereiden om eruit te stappen als het zo verder gaat. Dat is het gevolg van de keuzes die Merkel op een bepaald moment heeft gemaakt en die in mijn ogen dramatisch verkeerd zijn", aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter vindt dat Duitsland in de financiële crisis correct leiderschap heeft getoond, maar is niet te spreken over de aanpak van de vluchtelingencrisis. "Daar heeft Merkel het omgekeerde gedaan. Ze heeft het Europese kader naast zich neergelegd en eenzijdig het verdrag van Dublin opgezegd (dat verdrag bepaalt dat vluchtelingen zich moeten registreren in het eerste EU-land van aankomst, red.)."

"Door te zeggen dat ze allemaal mogen komen, heeft ze een crisis die al erg was oneindig veel erger gemaakt. De vluchtelingen zijn niet alleen in Duitsland uitgenodigd, maar ook bij ons", zegt De Wever, die ook de link legt met de groei van extreemrechts in landen als Frankrijk, Nederland en Zweden. "Dat is allemaal voor een stuk terug te brengen tot wat zij heeft gedaan. Ze heeft keuzes gemaakt waar ze heel Europa in heeft meegezogen."