"Uitvoering actieplan radicalisering blijft uit"

Zes maanden nadat het boven het doopvont werd gehouden, is van het Vlaamse actieplan tegen radicalisering nog maar weinig in huis gekomen. Dat zegt oppositiepartij SP.A. "Van de 55 concrete actiepunten zijn er amper 9 omgezet in daden. Terwijl de federale regering meteen 400 miljoen euro kon vrijmaken, is dit in de Vlaamse begroting amper 1,6 miljoen euro." Na Groen eerder vinden nu ook de Vlaamse socialisten het hoog tijd dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid neemt.

Het Vlaamse 55-puntenplan tegen radicalisering kwam er naar aanleiding van de aanslagen in Parijs in januari van dit jaar. Bij de aanslag tegen de redactie van het satirische maandblad Charlie Hebdo en de daaraan gelieerde gijzeling in een Joodse supermarkt vielen uiteindelijk 13 slachtoffers.

De aanslagen veroorzaakten een schokgolf in heel Europa en zetten de fracties in het Vlaams Parlement er toe aan om over de partijgrenzen heen de handen in elkaar te slaan en de radicalisering in Vlaanderen in kaart te brengen. Er werd een 55-puntenplan opgesteld om de radicalisering bij de wortels aan te pakken.

"Amper 9 actiepunten ingevuld"

Maar goed zes maanden later blijkt dat er van het ambitieuze plan nog maar weinig in huis gekomen is, hekelt SP.A.

"Van de 55 concrete actiepunten die zijn voorgesteld in de strijd tegen de gewelddadige radicalisering heeft de Vlaamse regering er amper 9 omgezet in daden. Met de uitvoering van de andere 46 blijft de Vlaamse regering dralen. 22 acties zijn "in uitvoering", voorlopig zonder resultaat op het terrein. En voor 24 acties is er zelfs nog geen begin van uitvoering vast te stellen."

Federaal niveau als voorbeeld

Meer nog, zelfs de recente aanslagen in Parijs -waarbij 130 doden vielen en er een rechtstreekse lijn naar ons land bleek te zijn- zetten de Vlaamse regering er niet toe aan om spoed achter de zaak te zetten, klinkt het.

"Er is de voorbije weken geen enkele beslissing genomen die de strijd tegen radicalisering aanscherpt. Terwijl de federale regering erin slaagt om meteen 400 miljoen euro vrij te maken in de strijd tegen de terreur, is in de Vlaamse begroting voor 2016 amper 1,6 miljoen euro te identificeren voor de strijd tegen de radicalisering."

"Volledige afwezigheid op het terrein"

Nog volgens de Vlaamse socialisten zijn de actiepunten die wel werden ingevuld, dingen die makkelijk "van achter een bureau in Brussel kunnen gebeuren". "Op het terrein, waar het er echt toe doet, is Vlaanderen volledig afwezig."

De partij verwijst naar de beloofde helpdesk waar ouders van ontluikende Syriëstrijders terecht kunnen met hun vragen. "Hoewel daar weinig meer voor nodig is dan een telefoonlijn en enkele ambtenaren die snel info kunnen verstrekken en kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde ondersteuning, is de helpdesk er na zes maanden nog altijd niet."

De stad Antwerpen krijgt in haar strijd tegen de radicalisering wel financiële steun vanuit de federale regering, maar niet van Vlaanderen, klinkt het voorts. Ook de uitwisseling van informatie tussen de politiediensten en de preventiewerkers op het terrein blijft uit, net als de deradicaliseringsprogramma's bij (ex)-gedetineerden.