Acties bij loodsen worden stopgezet na akkoord

Er is een akkoord bereikt over verschillende maatregelen voor de beloodsing op de Schelde. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) na afloop van de gesprekken met de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL). Een stappenplan moet tegen de zomervakantie een en ander nog wel concreet maken en er komt ook een doorlichting van de hele beslissingsketen voor de Scheldevaarten. Acties om grote zeeschepen niet naar Antwerpen te begeleiden worden volgens het kabinet stopgezet.

Er is al maanden wrevel over de verkeersbegeleiding van schepen op de Schelde naar de Antwerpse haven, waarbij de loodsen ook om beslissingsbevoegdheid in een post in Zandvliet vragen, in tegenstelling tot de momenteel louter adviserende rol voor de post bij de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit in Vlissingen.

Gisteravond werden al grote stappen gezet in het overleg tussen Vlaamse ministers en de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL). Vandaag lijkt er een akkoord te zijn. "Na constructief overleg met Vlaams ministers Weyts en Homans (beiden N-VA) werd met de Beroepsvereniging van Loodsen een akkoord bereikt over onder andere de functie van Verkeersbegeleider Schelde-Nautisch Diensthoofd (VBS-NDH), een optimalisatieplan van het Vlaamse Loodswezen en over een audit van de gehele nautische keten", klinkt het.

Er werd volgens het kabinet een stappenplan afgesproken om alles concreet om te zetten in de praktijk. Tegen het zomerreces plant men over alles duidelijkheid te hebben.

"De Beroepsvereniging van Loodsen geeft haar duurzaam engagement om in dit klimaat stabiliteit te creëren naar de stakeholders binnen de Vlaamse havengemeenschappen", klinkt het voorts bij Weyts, die "zeer verheugd" is met dit engagement. "De aangekondigde acties worden dan ook stopgezet", besluit men. Eerder vonden al enkele kleinere prikacties plaats, al werden die tijdens de recente onderhandelingen opgeschort.