Canada start onderzoek naar vermoorde en vermiste Métis- en Inuit-vrouwen

Canada gaat een nationaal onderzoek opstarten naar de vele gevallen van geweld tegen vrouwen van de inheemse gemeenschap. De voorbije drie decennia zijn honderden vrouwen of meisjes van de inheemse gemeenschap in Canada om het leven gebracht of vermist geraakt.

De nationale politie in Canada telde in 2014 bijna 1.200 dossiers van gedode of vermiste vrouwen, die deel uitmaken van de oorspronkelijk bevolkingsgroepen van Canada. Het gaat over feiten die zich afspeelden tussen 1980 en 2012. Ook in een dit jaar gepubliceerd VN-rapport wordt aangeklaagd dat vrouwen uit de Métis en Inuit-gemeenschap vijf keer meer kans maken om met geweld geconfronteerd te worden.

Nationale tragedie

"De mate van geweld tegen inheemse vrouwen en meisjes is niet enkel een probleem van inheemse volkeren of vrouwen, het is een nationale tragedie die een dringende en weloverwogen nationale reactie vraagt", zo verklaarde minister van Justitie Jody Wilson-Raybould, die zelf deel uitmaakt van de inheemse gemeenschap.

In een eerste fase zullen de betrokken ministers een ontmoeting hebben met familieleden van slachtoffers en met organisaties die de inheemse bevolking vertegenwoordigen. Op die manier moeten ze een duidelijk beeld krijgen van hun verwachtingen. Het eigenlijke onderzoek zal in het voorjaar van 2016 worden opgestart.

"Dit onderzoek moet een balans vinden tussen lessen trekken uit het verleden, eer betonen aan de mensen die we verloren hebben, het herbekijken van het heden, en het maken van concrete uitvoerbare aanbevelingen voor de toekomst", zegt Wilson-Raybould. "Maar geen enkel onderzoek kan ongedaan maken wat er gebeurd is."

Slachtoffers verdienen gerechtigheid

Inheemse organisaties in Canada pleiten al meer dan vijf jaar voor een onderzoek. Maar de vorige, conservatieve, Canadese regering heeft altijd geweigerd om daarop in te gaan. De huidige liberale premier Justin Trudeau heeft evenwel een "totale herziening" van de relaties met de inheemse bevolking beloofd. "De slachtoffers verdienen gerechtigheid", aldus de premier. "We moeten samenwerken om een einde te maken aan deze aanhoudende tragedie".