Centrumsteden dringen aan op duidelijkheid spreidingsplan Francken

De dertien Vlaamse centrumsteden willen dat de federale overheid "zeer snel" meer duidelijkheid geeft over het spreidingsplan voor vluchtelingen dat de ministerraad eind vorige maand heeft goedgekeurd. De Vlaamse overheid moet dan weer "snel en intensief" communiceren over de ondersteuning voor zaken als onderwijs, werk, huisvesting en inburgering.

"De spreiding volgens vier criteria over alle gemeenten is een goed initiatief, maar alle gemeenten moeten nu snel weten voor hoeveel asielzoekers zij effectief de opvang de komende maanden moeten verzorgen", zeggen de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) en zijn Roeselaarse collega Luc Martens (CD&V) in naam van de centrumsteden.

De steden willen "samen met alle andere gemeenten" hun verantwoordelijkheid opnemen, maar vragen om bijkomende steun. "Gezien het aantal asielzoekers is het onmogelijk om dit met de huidige reguliere middelen te doen. Er is grote nood aan extra middelen aan omkadering, aan huisvesting, aan activeringsinitiatieven en aan welzijnsondersteuning", onderstrepen ze.

Ook de Europese Unie moet snel "een daadkrachtig beleid voeren dat de grote instroom van vluchtelingen afstopt", besluiten de grootste steden van Vlaanderen. "Uit alle gegevens blijkt dat er nu reeds een zeer grote toevloed is en dat die de volgende maanden niet stopt. Zonder een krachtig Europees beleid om de toevloed af te remmen wordt de situatie onhoudbaar."

Francken verwijst naar brief

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) toont alvast begrip voor de bezorgdheden en belooft maximaal overleg via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). "Deze week vertrekt er nog een brief naar alle burgemeesters en OCMW-voorzitters met extra uitleg over het spreidingsplan", aldus Francken, die de gemeenten nog uitdrukkelijk bedankt voor de geleverde inspanningen van de voorbije maanden.