FOD Justitie ontkent ten stelligste tekort aan speekseltesten

Er zijn voldoende speekseltesten. Dat stelt de FOD Justitie in een reactie op politiezones die in enkele kranten alarm sloegen over het gebrek aan testen. "Dit is geen budgettair probleem, maar een probleem van organisatie en verdeling."
BELGA/WARNAND

Justitie wijst er in een mededeling op dat het budget voor speekseltesten voor dit jaar is opgetrokken tot 175.000 euro. Het aantal aanvragen van bepaalde lokale politiezones werd in samenspraak met deze zones wel verminderd om zo het hoofd te kunnen bieden aan de aanvragen over heel België.

Bij de verdeling wordt volgens Justitie rekening gehouden met de behoefte en de stock die nog voorhanden is bij bepaalde zones. De verdeling gebeurt in overleg met de politiezones, en het is volgens de FOD ook aan de politiezones zelf om erover te waken dat de verdeling optimaal gebeurt. De FOD suggereert dat er zou worden bekeken hoe dit beter kan, en is bereid te overleggen indien gewenst.

Justitie heeft alvast geen weet van mogelijke vertragingen in de leveringen aan de lokale politiezones en de leverancier werd ook tijdig ingelicht bij de toewijzing van de nieuwe opdracht. Op die manier kon hij zijn productie correct afstemmen op de bedongen leveringstermijn in de opdracht.

Grote politiezones als Antwerpen en Hasselt trokken vanochtend aan de alarmbel omdat ze te weinig speekseltesten kregen om de bobcampagne te overbruggen.