Francken: "Afghaanse jongeman zal opvangplaats krijgen"

"De Afghaanse jongeman zal een plaats krijgen met als gevolg dat de Belgische staat nul euro zal uitbetalen." Dat is de reactie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op de uitspraak van het Brusselse Arbeidshof. Dat had de Belgische overheid een dwangsom van 125 euro per dag opgelegd voor elke dag dat ze er niet in slaagt om de 17-jarige asielzoeker opvang te bieden. De Standaard en Het Nieuwsblad berichtten over het nieuws dat bevestigd werd aan onze redactie.
archieffoto

Op 30 november bood de jongeman zich aan voor een asielaanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. Hij stond aan te schuiven in de rij, maar was niet bij de 250 mensen die die dag binnen mochten. Daarom kreeg hij toen een brief om zich op 17 december opnieuw aan te bieden.

Met zo'n oproepingsbrief kan je in theorie naar de pre-opvang gaan in het WTC-gebouw om alvast tijdelijk onderdak te krijgen. Maar die pre-opvang is al een poos volzet en daardoor kwam de jongeman zoals zovelen op straat terecht. Een advocaat ontfermde zich over de jongen en diende voor hem een klacht in. Volgens de advocaat moet de staat de minderjarige jongen namelijk opvang bieden omdat hij al te kennen heeft gegeven dat hij asiel wil aanvragen.

Maar volgens staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) heeft een kandidaat-asielzoeker pas recht op een opvangplaats nadat hij is geregistreerd bij de DVZ.

125 euro per dag

Het Brusselse Arbeidshof heeft de asielzoeker gisteren dus gelijk gegeven: volgens de rechter moet de Belgische overheid ook niet-geregistreerde asielaanvragers opvang aanbieden als zij kenbaar hebben gemaakt dat ze asiel zullen aanvragen. En dat heeft de asielzoeker in kwestie dan ook gedaan. Het bewijs: de oproepingsbrief die hij bij DVZ kreeg.

De rechter geeft Fedasil nu drie dagen de tijd om een plaats toe te wijzen aan de Afghaan. Als die plaats er dan niet is, moet de overheid hem een dwangsom van 125 euro per dag betalen.

Momenteel verkeren enkele honderden asielzoekers in dezelfde situatie als de jonge Afghaan. Volgens de advocaat van de jongeman zijn enkele van zijn collega-advocaten ondertussen voor andere asielzoekers dezelfde procedure gestart en dreigt de overheid dus meer dwangsommen opgelegd te krijgen.

"Afghaanse jongeman krijgt zo snel mogelijk een plaats"

"Die man is geconvoceerd voor 12 uur vandaag, hij zal een plaats krijgen, met als gevolg dat de Belgische staat 0 euro zal uitbetalen", zei Theo Francken in de Kamer. "Bed, bad en brood aanbieden is veel moeilijker dan geld uitkeren, maar dat gaan we uitdrukkelijk niet doen", legt de woordvoerster van Francken uit.

Francken beklemtoont dat het om ongeziene omstandigheden gaat en dat de regering "samen met de opvangpartners ongeziene inspanningen levert". "In 4 of 5 maanden zijn er 10.000 opvangplaatsen gecreëerd. De mensen op het terrein, dat zijn de mannen en de vrouwen van het jaar", klinkt het. Ook op de doorstroom en terugkeer wordt nog steeds ingezet. "Zo'n crisis managen is meer dan opvang alleen."

De capaciteit van de pre-opvang wordt nog opgetrokken. 120 extra plaatsen in het WTC III-gebouw zijn zo goed als klaar en er is een akkoord met de eigenaar over nog twee bijkomende verdiepingen. Die moeten de capaciteit zo snel mogelijk op "1.300 à 1.400" plaatsen brengen.

Europese regels

Het is op basis van Europese regelgeving dat het Arbeidshof heeft geoordeeld dat België verplicht is ook niet-geregistreerde asielzoekers op te vangen. Als België dat niet doet, handelt het namelijk in strijd met de Europese wetgeving en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat bepaalt dat "niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen".