Huis van Afgevaardigden zet licht op groen voor strengere visa na Parijs

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft het licht op groen gezet voor strengere controles op de toegangsvoorwaarden voor reizigers uit visumvrije landen, waaronder België. Vooraleer de wet in voege kan treden, moet de Amerikaanse Senaat die nog goedkeuren. Het is niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.

Reizigers uit 38 landen, waaronder België, moeten voor een verblijf van maximaal 90 dagen in de Verenigde Staten geen visum aanvragen. Maar sinds de aanslagen in Parijs zijn de Amerikanen bang dat terroristen vanuit Europa het land zouden binnenkomen. Men gaat de controles dus aanscherpen.

Concreet zal de visumvrijstelling niet langer gelden voor diegenen die sinds maart 2011 naar Irak, Syrië, Iran of Soedan zijn afgereisd. Zij zullen voor hun reis naar de VS steeds een visum moeten aanvragen. Ook als het doel van hun reis naar één van de vier geviseerde landen legitiem was, zoals het verstrekken van medische of humanitaire hulp, of als journalist of toerist.

Ook mensen met de dubbele nationaliteit van die landen vallen onder de uitzonderingsmaatregel, zelfs als ze nooit een voet in Irak, Syrië, Iran of Soedan hebben gezet.

Daarnaast worden elektronische paspoorten vanaf april 2016 verplicht en moet het verlies of diefstal van een paspoort steeds gemeld worden bij Interpol.

Jaarlijks maken naar schatting zo'n 20 miljoen reizigers naar de VS gebruik van de visumvrijstelling.