Liberale politievakbond schiet Open VLD-voorstel over allochtonen bij politie af

De liberale politievakbond VSOA reageert vernietigend op het voorstel van Open VLD om allochtonen zonder diploma of een goede kennis van het Nederlands toch al deeltijds aan te nemen bij de politie. "Beginnen ze daar helemaal door te slaan?", vraagt topman Vincent Houssin zich af.

Open VLD wil meer kleur bij de politie. Volgens de partij ontbreekt het echter aan allochtone kandidaten met een diploma en een goede kennis van het Nederlands. Neem die mensen al deeltijds aan voor administratieve taken en stimuleer hen om hun diploma te halen en hun Nederlands bij te spijkeren, stelt de partij voor.

Het voorstel van Open VLD past in een ruimer actieplan tegen radicalisering. "Een dringende inhaalbeweging om meer diversiteit in de politie te krijgen is nodig", argumenteert de partij. Als de politie een spiegel wordt van de samenleving versterkt dat immers de band van mensen met de overheid, luidt het. Bovendien heeft de politie te weinig capaciteit om vreemde talen zoals het Arabisch te begrijpen.

Te belachelijk voor woorden

Politiebond VSOA is echter niet te spreken over het voorstel. "Wij hebben absoluut geen probleem met meer allochtonen in het korps, integendeel", onderstreept Houssin. "Maar als ik dit hoor, vraag ik me toch af waar deze politici in godsnaam mee bezig zijn. Ze zitten duidelijk met de drang om met voorstellen in de media te komen, maar dit is echt te belachelijk voor woorden."

Niet alleen gelden er duidelijke normen om tot de politie te kunnen toetreden. Het voorstel doorkruist volgens Houssin ook de ambitie van de federale regering om de politiemensen langer aan de slag te houden. Nog los van de noodzaak om voldoende Nederlands te kunnen voor administratieve taken, is er ook voldoende alternatief werk nodig voor politiemensen voor wie de job op het terrein fysiek te zwaar wordt, argumenteert Houssin.

Meer dan genoeg valabele kandidaten

Wat de liberale vakbond nog het meest tegen de borst stuit, is dat regeringspartij Open VLD met dergelijke plannen komt terwijl er "meer dan genoeg" valabele kandidaten zijn voor een job bij de politie. "We zitten intussen met een tekort van 3.500 voltijdse equivalenten, maar het aantal rekruten is door deze regering wel fors afgebouwd", sneert Houssin nog.

"Je kan ze ook in het parlement laten werken om Nederlands te leren, waarom zou dit bij de politie moeten", besluit Houssin, wiens telefoon naar eigen zeggen roodgloeiend staat door de vele telefoontjes van misnoegde collega's.