Meldpunt sociale fraude wordt opengesteld voor organisaties

Vanaf 1 mei zullen ook organisaties zoals vakbonden en mensenrechtenverenigingen een klacht kunnen indienen bij het meldpunt sociale fraude. Op die manier wil de bevoegde staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD) ook de grote, goed georganiseerde fraude beter kunnen aanpakken.
Jonas Roosens

Het nieuwe meldpunt voor sociale fraude is nu ruim twee maanden actief. Elke dag komen er gemiddeld zo'n 20 klachten binnen, voor het overgrote deel over zwartwerk en fraude met het woonadres. Heel wat minder meldingen zijn er over geknoei met lonen en sociale dumping: oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven met goedkope bouwvakkers.

Staatssecretaris Tommelein wil die -vaak grootschalige- fraude blootleggen. Daarom moet het ook voor organisaties mogelijk worden om klacht in te dienen, zegt hij, want nu kunnen enkel individuele burgers of ondernemingen dat.

"Daarvoor hebben we meer meldingen nodig van organisaties die op een bepaald moment zeggen: daar is op grote schaal mensenhandel of uitbuiting bezig", aldus Tommelein.

Vakbonden en werkgeversorganisaties, maar ook consumentenverenigingen en mensenrechtenorganisaties, zullen dus vanaf 1 mei terecht kunnen bij het meldpunt voor sociale fraude. Omdat het vaak gaat over internationale netwerken komt er ook een Engelstalige versie van de website.