N-VA over Open VLD-voorstel: "Onhaalbaar en ondoordacht"

N-VA noemt het "onhaalbaar en ondoordacht" om allochtonen zonder diploma middelbaar onderwijs alvast deeltijds aan de slag te laten gaan bij de politie, zoals coalitiepartner Open VLD voorstelt. "Je reinste onzin", klinkt het bij Kamerlid Koenraad Degroote.

Open VLD wil meer kleur bij de politie. Volgens de partij ontbreekt het echter aan allochtone kandidaten met een diploma en een goede kennis van het Nederlands. Neem die mensen toch al deeltijds aan voor administratieve taken en stimuleer hen om hun diploma te halen en hun Nederlands bij te spijkeren, stelt de partij voor.

N-VA ziet echter niets in een "selectieprocedure light". "Het is ondenkbaar dat de politie iemand zonder diploma of kennis van het Nederlands zou in dienst nemen, gewoon om zijn integratie te bespoedigen. Niet alleen te gek voor woorden, ook een fout signaal aan allochtonen die nu al bij de politie werken", vindt Degroote.

Bovendien verwacht N-VA problemen met het gelijkheidsbeginsel. "Door allochtone Belgen vrij te stellen van wettelijke voorwaarden, worden de rechten van autochtone Belgen geschonden", argumenteert Degroote. "Zij kunnen pas deelnemen aan selectieproeven wanneer ze daadwerkelijk een diploma in handen hebben."

Bovendien gelden voor elke job bij de overheid strikte beroepskwalificaties. "Zonder bepaalde basisvereisten en specifieke competenties kunnen politiemensen hun job niet uitvoeren. Goede kennis van een van de landstalen is daar een van, besluit het Kamerlid. "Voor een proces-verbaal is taalkennis een noodzakelijke voorwaarde. Taalfouten kunnen leiden tot procedurefouten."