Open VLD: "Meer kleur bij politie tegen radicalisering"

Meer kleur bij de politie in strijd tegen de radicalisering. Dat is een van de voorstellen uit het "Actieplan tegen terreur en radicalisering" dat Open VLD op tafel legt in het Vlaams Parlement, melden Het Laatste Nieuws en De Morgen. Vandaag komt daar de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering samen.

Laat allochtone mensen zonder diploma en zonder voldoende kennis van het Nederlands tijdelijk werken bij de politie. Zo komt er meer diversiteit in het korps én kan de strijd tegen radicalisering beter worden aangepakt. Dat is een van de voorstellen die Open VLD vandaag zal voorleggen.

"We zien nu dat er weinig kleur is bij de politie en heel veel kleur in de stad", zei Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open VLD) in "De ochtend". "We moeten de diversiteit in het politiekorps vergroten, anders blijft het een wij-versus-zij-verhaal."

Volgens De Ro slagen veel allochtone kandidaten er niet in om toe te treden tot het politiekorps omdat ze de taal niet beheersen of omdat ze hun diploma middelbaar onderwijs niet gehaald hebben. Dat zijn voorwaarden om politieagent te worden.

De Ro: "Wat wij voorstellen is een inloopjob. Mensen die slagen op de fysieke en psychologische tests worden toegelaten tot de politie, al krijgen ze nog geen wapens. Van daaruit kunnen we ze stimuleren om hun diploma middelbaar onderwijs te halen en hun taalkennis op te krikken." Na twee jaar kunnen ze dan agent worden.

Een meerwaarde voor het korps

Mohammed Boujtoh, zelf een allochtone agent en lesgever aan de politieschool, kan zich vinden in het voorstel van Open VLD. "Veel allochtone mensen hebben het potentieel maar worden gehinderd door hun taal- en onderwijsachterstand, zei hij in "De ochtend".

"We zien vaak erg goede kandidaten die een meerwaarde kunnen betekenen, bijvoorbeeld omdat ze Arabisch kunnen en de cultuur kennen. Maar ze moeten afhaken en dat is jammer."

Te weinig gedaan

Het gaat hier niet om een Vlaamse bevoegdheid, maar de oppositie kan zich in het voorstel vinden als het ook effectief doorgevoerd wordt, zegt Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A). "Ik vind het voorstel van Open VLD een positief voorstel, want de diversiteit bij de politie is een van de pijnpunten. Maar ik hoop dat ze hun voorstel ook realiseren en eindelijk eens uitvoeren wat onderling werd afgesproken."

Volgens Kherbache is in het verleden te weinig werk gemaakt van de 55 aanbevelingen die de Vlaamse regering goedkeurde na de aanslagen op Charlie Hebdo. "Van die aanbevelingen zijn er vandaag nog maar 5 uitgevoerd. De hulplijn waar we al zo lang naar vragen is er nog altijd niet. Dat kan nu toch niet zo moeilijk zijn? Het enige wat we van de Vlaamse regering horen is dat ze er mee bezig zijn. Dat is toch niet meer ernstig."

Jo De Ro begrijpt de kritiek en beaamt dat er nog veel werk aan de winkel is, maar vindt dat de Vlaamse regering al een lange weg heeft afgelegd.