Spoorbonden kondigen vijf stakings­­dagen aan in januari

De socialistische en christelijke spoorbonden -zowel de Vlaamse als de Franstalige tak- hebben een stakingsaanzegging ingediend voor 6 en 7 januari (een 48 urenstaking) en voor 21, 22 en 23 januari (een 72 urenstaking). De bonden zijn boos over de productiviteitsverhogende maatregelen die de directie zonder overleg wil doorvoeren.

De achterban van de spoorbonden verwierp gisteren de ontwerp-cao 2016-2018. Die ontwerp-cao lag samen met een aantal productiviteitsverhogende maatregelen op tafel na gesprekken tussen de directies van de NMBS, Infrabel en HR Rail, en de bonden.

Tijdens het sturingscomité vandaag werd de afwijzing kenbaar gemaakt. De directies kondigden daarop aan om de productiviteitsverhogende maatregelen, waarvoor voor het grootste deel geen akkoord met de bonden nodig zou zijn, door te willen drukken tegen 1 januari. Ook kondigden ze aan nieuwe voorstellen uit te werken om hun doelstellingen te halen.

De directies willen bijvoorbeeld een verhoging van het aantal effectieve werkdagen of een vermindering van het recht op verlofdagen. Het spoorpersoneel zal door alle ingrepen samen gemiddeld een uur per week langer werken. De bedoeling is om de maatregelen vanaf 1 januari in werking te laten treden.

"Er is geen enkel overleg geweest", zeggen de vakbonden. "De erkende organisaties zijn geraadpleegd, of geïnformeerd, maar verder gingen die ontmoetingen niet. De werkgevers van het spoor dringen hun visie op, zonder te luisteren, en willen al die maatregelen doordrukken."

De staking gaat uit van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de socialistische en de christelijke spoorbonden. Of de actie ook ondersteund wordt door de liberale bond, is nog niet duidelijk.