Teleurstelling over ontwerptekst op klimaattop in Parijs

Europa, de Verenigde Staten en veel ontwikkelingslanden zijn teleurgesteld in de nieuwe ontwerptekst die voorligt op de klimaatconferentie in Parijs. Veel onderhandelaars spreken van een achteruitgang. De delegaties gaan hun eerste onderhandelingsnacht in.

Vanmiddag is op de klimaattop in Parijs een nieuwe onderhandelingstekst verspreid. Daarin is het aantal opties met drie vierde verminderd, maar bij veel onderhandelaars is er teleurstelling. Ze vinden die tekst die nu voorligt slechter dan de vorige versie.

Het is vaag, dubbelzinnig en belangrijke sectoren als de lucht- en scheepvaart blijven buiten schot, vindt Europees Parlementslid voor SP.A Kathleen Van Brempt (foto). "Als je onder de 2 graden wil blijven, dan moet je ervoor zorgen dat ook die sectoren die er nu niet inzitten, erbij betrokken worden. Dat gaat dan vooral over de luchtvaart en de scheepvaart, twee sectoren die meer gaan uitstoten in de toekomst."

Vanaf 2020 moet er jaarlijks 100 miljard dollar naar de ontwikkelingslanden gaan om minder te verontreinigen. Maar rijke industrielanden alleen kunnen dat bedrag niet betalen. Dus is er ook solidariteit nodig van andere spelers, zegt CD&V-europarlementslid Ivo Belet.

"We willen met de VS en Europa onze verantwoordelijkheid opnemen natuurlijk, maar een aantal rijkere landen in het Midden-Oosten -Saudi-Arabië en Qatar om ze niet te noemen- wil zich daarvan distantiëren. Ze zeggen dat het hun probleem niet is. Ja, dat kan natuurlijk niet."

1,5 graden blijft mogelijk in ontwerpakkoord

In het ontwerpakkoord dat vanmiddag werd voorgesteld, is een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graden nog steeds opgenomen als een van de drie opties. De andere zijn "onder 2 graden" en "ver onder 2 graden". Daarover is Greenpeace tevreden, maar de milieuorganisatie maakt zich wel zorgen over de langetermijndoelstelling van CO2-reductie tegen 2050.

De onderhandelingen gaan vannacht voort. Organisator Frankrijk hoopt tegen vrijdagavond een ondertekend akkoord te hebben.