Vakbonden en werkgevers tegen nieuwe sancties voor langdurig zieken

De sociale partners hebben binnen de Groep van Tien een akkoord bereikt over de reïntegratie van langdurig zieken en de tijdelijke werkloosheid. Ze vragen de regering om geen nieuwe sancties te nemen tegen langdurig zieken die weigeren om opnieuw aan het werk te gaan.
Archieffoto

Het hete hangijzer in de gesprekken was de sanctie voor werkloze langdurig zieken die een andere of lichtere job weigeren. In het voorstel van de regering van vorige maand zouden zij 10 procent van hun uitkering verliezen. In het akkoord van de sociale partners is dat niet meer opgenomen. Zowel ACV-voorzitter Marc Leemans als VBO-voorzitter Pieter Timmermans wijst erop dat de mogelijkheid om de uitkering af te nemen nu al bestaat.

"Waarom zouden we dus nog een andere sanctie moeten voorzien", vraagt Timmermans zich af. "We moeten nagaan of die sanctie voldoende coherent, consistent en stringent is. En daarnaast moeten we die sanctie over een jaar ook evalueren. Maar op dit moment zijn we ervan overtuigd dat een goeie, vrijwillige reïntegratie kan werken."

Werk op maat

Langdurig zieken die weer in een aangepaste baan aan de slag willen, moeten vooral kansen krijgen, zegt Rudy De Leeuw van het ABVV. "We moeten mensen kansen geven om te reïntegreren door werk op maat. Langdurig zieken waar geen werk voor te vinden is, mogen toch niet het slachtoffer worden en gesanctioneerd worden. Dat is de essentie van het akkoord."

Binnen de regering was het vooral de N-VA die zich achter het behoud van de sanctie van 10 procent had gezet. Leemans wees erop dat de twee bevoegde ministers, Maggie De Block (Open VLD, Volksgezondheid) en Kris Peeters (CD&V, Werk) beloofd hebben hun uiterste best te doen om het akkoord uit te voeren. Ook Michèle Sioen, voorzitster van de Groep van Tien, hoopte op een consensus met de regering.

"Onverkort uitvoeren"

Het akkoord werd gisteravond voorgelegd aan Peeters en De Block. Nog voor het eind van de vergadering had het ABVV de regering al opgeroepen het bereikte akkoord "nu onverkort" uit te voeren. Voor het ABVV telt ook dat met dit akkoord "zieken en invaliden daadwerkelijk een kans krijgen op herinschakeling, waarvan het vrijwillige karakter wordt gegarandeerd", aldus De Leeuw.

Over de tijdelijke werkloosheid zijn werkgevers en werknemers het eens geworden "over een alternatief dat minder ingrijpend is op het bestaande systeem en afspraken inzake tijdelijke werkloosheid respecteert", klinkt het bij de socialistische vakbond.

"In de schoot van de regering bespreken"

In "Villa politica" wilde Kris Peeters voorlopig niet ingaan op de inhoud van het akkoord. "Wat die reïntegratie betreft, steekt het voorstel van de sociale partners intelligent in elkaar, maar we gaan het in de schoot van de regering bespreken."

N-VA plaatste al kanttekeningen bij het voorstel. "Ik weet niet wat de ministers van N-VA in de regering gaan zeggen", zei Peeters. "Onze experten zijn de gevolgen en de impact ervan aan het bekijken. En we zullen zo snel mogelijk duidelijk communiceren. We hebben bezoeken gebracht aan Denemarken en Oostenrijk en daar zijn programma's waar men op vrijwillige wijze de mensen de mogelijkheid geeft om het werk zo snel mogelijk te hervatten en we zien dat het werkt."