Wereldbank roept Aziatische landen op vergrijzing tegen te gaan

Meer dan een derde van de 65-plussers wereldwijd woont in Azië, maar heel wat van de Aziatische landen zijn op economisch vlak nog niet klaar om daarmee om te gaan. Dat zegt de Wereldbank in een nieuw rapport.
De Japanner Yasutaro Koide is met zijn 112 jaar de oudste man ter wereld.

De regio "veroudert sneller dan om het even welke andere regio ooit in de geschiedenis", zo stelt de Wereldbank in het rapport "Live Long and Prosper Ageing in East Asia and the Pacific".

De organisatie roept de Zuidoost-Aziatische landen, China en Japan nu op om een beleid in te voeren dat "van de wieg tot het graf" de strijd aangaat tegen de de "daling van de actieve bevolking".

Volgens de ramingen van de Wereldbank dreigt het pensioengerechtigde deel van de bevolking in Zuid-Korea tegen 2040 immers zowat 15 procent groter te zijn dan het beroepsactieve deel. In China, Thailand en Japan gaat het om een kloof van tien procent. De vergrijzing dreigt op die manier de economische groei in die landen teniet te doen, zo klinkt het.

De Wereldbank stelt daarom enkele concrete maatregelen voor. Zo pleit de organisatie voor een inkorting van het bevallingsverlof: het oprichten van extra crèches moet het voor jonge moeders mogelijk maken om na de bevalling snel weer aan de slag te gaan. Daarnaast wordt ook de traditionele eis voor het optrekken van de pensioenleeftijd weer herhaald. Ten slotte vraagt de Wereldbank ook om de arbeidsmarkt open te stellen voor migranten.