"Oude" soldaten naar politie om leger te verjongen

Te veel oude soldaten en amper jonge soldaten die actief kunnen worden ingezet. Volgens minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is het een oud zeer bij defensie. Daarom wil Vandeput de loopbaan van soldaten beperken tot maximaal 8 jaar en ze laten doorstromen naar andere veiligheidsfuncties, zoals politieagent of cipier.

Soldaten mogen maar acht jaar in het leger blijven en moeten daarna doorstromen naar de veiligheidssector, zowel privé als publiek. Dat is het plan van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) om het leger te verjongen.

Met het idee werd al geëxperimenteerd door voorganger Pieter De Crem (CD&V), maar Vandeput wil het nu op grote schaal toepassen. "We stellen vandaag vast dat de leeftijd in het leger te hoog is voor een actief en inzetbaar beroepsleger. Daar moeten we iets aan doen. We moeten jonge mensen aantrekken en het leger moet ook jong blijven."

Soldaten zouden een contract krijgen voor maximaal 8 jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats. Sommige soldaten kunnen doorstromen binnen defensie, bijvoorbeeld naar staffuncties, maar het gros van de "oude" soldaten zal elders op de arbeidsmarkt een job moeten zoeken.

Vragende partij

Volgens Vandeput zijn veel soldaten daar vragende partij voor. "We geloven dat veel jonge mensen vooral naar het leger komen omdat ze op zoek zijn naar avontuur. Maar eens de dertig voorbij bouwen ze een familie op en is het niet meer zo evident om in gevaarlijke omstandigheden in het buitenland te werken. Deze maatregel biedt hen perspectief."

Vandeput kan de "oude" soldaten geen nieuwe job garanderen. "Maar ik wil maatregelen nemen om ze toch snel aan het werk te zetten, bijvoorbeeld door deze soldaten voorrang te geven wanneer ze solliciteren voor overheidsjobs. En ik merk bij mijn collega's welwillendheid om er een systemisch apparaat van te maken."