"Tekort aan spoorpersoneel wordt niet opgevangen"

De directie bij de spoorwegen wil op korte termijn te veel mensen laten afvloeien, terwijl er nu al tekorten zijn bij operationele diensten zoals treinbegeleiding. Dat zal onvermijdelijk een impact hebben op de kwaliteit en dienstverlening voor de reizigers. Dat zegt ACOD-vakbondsman Ludo Sempels na de aangekondigde spoorstakingen voor volgende maand.

De christelijke en socialistische spoorvakbonden hebben voor volgende maand twee stakingsaanzeggingen ingediend, een voor 6 en 7 januari (een 48 urenstaking) en een voor 21, 22 en 23 januari (een 72 urenstaking). De vakbonden zijn boos omdat de directie eenzijdig de productiviteit wil verhogen zonder dat daar compenserende maatregelen tegenover staan.

De vakbonden en de directie onderhandelen al maanden over een nieuwe ontwerp-cao en over productiviteitsverhogende maatregelen. Die omvatten bijvoorbeeld een verhoging van het aantal effectieve werkdagen of een vermindering van het recht op verlofdagen. "De directie vraagt een productiviteitsverhoging, maar stelt daar niks tegenover", licht Ludo Sempels van ACOD Spoor toe in "De ochtend" op Radio 1.

Ten koste van dienstverlening

"Wij zijn in se niet tegen productiviteitsverhoging, maar de directie wil op korte termijn te veel mensen laten afvloeien. En dat terwijl er nu al tekorten zijn op veel operationele diensten zoals treinbegeleiding. Daar bestaat echt de vrees dat de diensten niet meer verzekerd gaan kunnen worden. Het tekort aan personeel daar wordt niet opgevangen", zegt Sempels.

De vakbondsman begrijpt dat de aangekondigde stakingen niet populair zijn bij pendelaars. "Maar als vakbond verdedigen wij niet alleen de belangen van het personeel, maar ook die van de treinreizigers. Als er minder personeel is, gaat dat ten koste van de dienstverlening en de service."

Dat de werkweek van de spoorbediende gemiddeld 36 uren omvat, klopt, zegt Sempels, maar "dat is in 1996 zo onderhandeld in een sociaal akkoord tussen alle partijen. Er was toen een overtal aan personeel en om niemand te laten afvloeien, kwam er toen werkherverdeling. En -wat dikwijls niet gezegd wordt- wij hebben toen ook wel 1,65 procent loon ingeleverd."

Het gaat nu om stakingsaanzeggingen die ingediend worden, "wij zijn altijd bereid om verder te blijven onderhandelen met de directie, zoals wij al maanden doen", zegt Sempels.